‘Onvoldoende aandacht in kabinetsplannen voor digitale economie’

Uit de Troonrede en Miljoenennota blijkt dat het kabinet prioriteit geeft aan economische groei en groei van de werkgelegenheid. In de plannen zijn onvoldoende concrete maatregelen te noemen die een stimulans vormen voor de digitale economie.

Dat stelt Nederland ICT, de branchevereniging van ruim 550 ICT-bedrijven in Nederland.
Economische groei is de laatste decennia voornamelijk tot stand gekomen door de inzet van ICT. Juist op het gebied van de digitale economie liggen er grote kansen. Nederland heeft vanwege de goede uitgangspositie de potentie uit te groeien tot de Digital Delta van Europa. Nederland ICT roept het kabinet op om te komen met een brede visie op de verdienkracht van de toekomst. 
Er is geen discussie dat inzet van ICT en goede informatievoorziening leiden tot nieuwe groeikansen en nieuwe banen en inkomsten. Volgens Nederland ICT worden de kansen nog onvoldoende benut. Nederland moet internationaal de proeftuin voor innovatie worden. De uitgangspositie is goed, maar er moet meer samengewerkt worden om de snelheid waarmee nieuwe technologie, nieuwe diensten en nieuwe platformen worden toegepast in Nederland te verhogen. Pas dan kan Nederland zich onderscheiden van de rest van de wereld en economisch groeien door de toepassingen die hier het eerst zijn ontwikkeld wereldwijd te exporteren.
Terughoudendheid zorgt ervoor dat kansen om te groeien en te besparen worden gemist en dat administratieve lasten onvoldoende worden teruggedrongen. Bestaande wet- en regelgeving moet worden heroverwogen om innovatie niet te remmen maar juist een kans te geven. 
Tegelijkertijd moet de haalbaarheid van ICT-projecten meer aandacht krijgen en moet bij nieuw beleid een ICT-effectrapportage worden uitgevoerd. Zo heeft Nederland ICT vorig jaar op Prinsjesdag gewaarschuwd voor de uitvoeringskant van de decentralisatieplannen van de overheid. De zorgen daarover zijn niet weggenomen. ICT-specialisten worden doorgaans veel te laat bij de planvorming en uitvoering betrokken. Het risico van problemen met ICT-projecten is dan groot.
Nederland ICT waarschuwt opnieuw dat de beschikbaarheid van de juiste hoog opgeleide ICT-professionals een rem vormt op economische groei. Er is nog altijd onvoldoende gevoel van urgentie waar het gaat om de mismatch op de markt van ICT-professionals. Ook het gebrek aan financieringsmogelijkheden zorgt ervoor dat Nederland onvoldoende profiteert van de kansen die de digitale economie biedt. Nederland ICT presenteert op 30 september tijdens de Avond van de Digitale Economie zijn visie op Nederland als de Digital Delta van Europa. 

Gerelateerde artikelen