Online schuldenhulp

fallback
Een online handleiding om met schulden om te gaan. Het Nibud en de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet realiseerden onlangs www.zelfjeschuldenregelen.nl. Jos Raaijmakers, manager debiteuren bij zorgverzekeraar CZ betwijfelt of een dergelijk initiatief zinvol is. 'Mensen die op zo'n website kijken, zijn diegene die sowieso wel achter hun betaling aangaan.'

Volgens het Nibud hebben steeds meer mensen financiële problemen. Vorig jaar zochten 39.000 mensen daarvoor hulp,een stijging van dertien procent vergeleken met het jaar daarvoor. Sinds kort kunnen mensen met schulden terecht op het internet. Op
www.zelfjeschuldenregelen.nl
kunnen zij een begroting maken en uitrekenen hoeveel zij kunnen aflossen. Daarnaast staan er voorbeeldbrieven aan schuldeisers.

Ideëel beeld
Met de website wil het Nibud bereiken dat mensen hun problemen zelf oplossen. ‘Je kunt beter iets doen dan niets’, zegt Raaijmakers. ‘Maar ik denk dat het een vrij ideëel beeld is om te denken dat mensen zelf actie gaan ondernemen. Tenminste: de mensen die dat wel doen, doen dat sowieso wel, die hebben geen website nodig.’

Betalingsregeling
Raaijmakers vermoedt dat zorgverzekering vrij hoog op de prioriteitenlijst van mensen staat. ‘Ik denk dat iemand bijvoorbeeld de telefoonrekening eerder laat liggen dan de rekening van de zorgverzekeraar. Als iemand toch niet betaalt, sturen we tweemaal een aanmaning voordat we een extern incassotraject starten. Klanten betalen meestal al voor die tijd, of we weten een betalingsregeling te treffen met de verzekerde. Vaak benaderen zij ons zelf om tot zo’n regeling te komen. Op het moment lopen er ongeveer 1400 betalingsregelingen, voor in totaal 400.000 euro.’

Moeite met betalen
CZ heeft ruim twee miljoen klanten, waarvan ongeveer 1,2 miljoen betalende (de rest zijn meeverzekerden zoals echtgenoten en kinderen). Raaijmakers: ‘Wellicht dat het aantal betalingsregelingen volgend jaar toeneemt. De veranderingen in de zorgverzekering maken de incassobedragen hoger. Naarmate de bedragen hoger worden, hebben mensen toch meer moeite met betalen.’

Gerelateerde artikelen