Ongebruikelijke transacties anoniem melden kan niet

Een ongebruikelijke transactie anoniem melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU NL) is binnen de huidige wettelijke kaders niet mogelijk. Dit antwoordt minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie op Kamervragen van Michiel van Nispen (SP).

Van Nispen wilde weten of het mogelijk is om bij een melding van een ongebruikelijke transactie de gegevens van de melder niet in het strafdossier op te nemen. Dit om te voorkomen dat notarissen worden bedreigd naar aanleiding van een gedane melding.

‘Indien anoniem gemeld zou worden, zonder herleiding naar de meldende instelling, wordt de opsporing relevante informatie onthouden. De FIU en het Openbaar Ministerie kunnen alleen iets met de melding wanneer deze ook geverifieerd kan worden’, aldus Van der Steur. Bovendien moet het OM de mogelijkheid hebben om aanvullende en verduidelijkende gegevens te kunnen vragen bij de melders, hetgeen belastend of ontlastend bewijs kan vormen.

Volgens de minister geeft het voldoen aan de meldplicht ook waarborgen. ‘Zo geniet de melder die te goeder trouw meldt, zowel civielrechtelijke als strafrechtelijke vrijwaring. Deze vrijwaring zou in het geval van anoniem melden niet mogelijk zijn.’ Van der Steur schrijft dat het wel van belang is dat zorgvuldig wordt omgegaan met de gegevens van melders. Verwijzingen naar namen van medewerkers zullen bij de analyse en verdachtverklaring van een transactie zoveel mogelijk achterwege blijven. De gegevens van de melder zijn zeer beperkt toegankelijk. Alleen een beperkt aantal geautoriseerde medewerkers van de opsporingsdiensten heeft toegang tot de gegevens.

 Antwoorden Kamervragen over het melden van verdachte of ongebruikelijke transacties door notarissen

(KNB)

Gerelateerde artikelen