Onderzoek: salarissen jonge financials gedaald

fallback
De gemiddelde salarissen van financieel managers en controllers met de RA- of RC-titel onder de 40 jaar, zijn ten opzichte van 2004 gedaald. Boven de 40 jaar zijn de salarissen gestegen. Dit is een van de conclusies uit het jaarlijkse salarisonderzoek onder leden van het Controllers Instituut, georganiseerd door het internationale recruitment bureau Robert Walters. De resultaten zijn dinsdag 27 september gepresenteerd.

Robert Walters hield najaar 2005 samen met het Controllers Instituut (CI) voor de derde maal een salarisonderzoek onder CI-leden in Nederland. Het CI vertegenwoordigt 6500 RA’s en RC’s, werkzaam binnen het financieel management. Naast de salarisopbouw van de CI-leden, onderzocht men waar de controller werkt en welke positie wordt ingenomen binnen de organisatie. De uitslag van het onderzoek geeft een interessant beeld van de huidige ontwikkelingen op het gebied van beloningen. Daarnaast biedt het inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen de RA- en RC-titel.

Salaris
Van de 1036 respondenten is de meerderheid man (82%) en het overgrote deel bevindt zich in de leeftijdscategorie 30 tot 40 jaar (57%). 49% van de respondenten draagt de RA-titel en 46% een RC-titel. 3% draagt beide titels. De overige 2% van de respondenten is nog aan het studeren. Uit het onderzoek blijkt dat het dragen van beide titels het best wordt beloond. Zo verdient een RC bijna 79.000 euro per jaar, een RA gemiddeld iets meer dan 88.000 euro per jaar en een RA/RC wordt beloond met ongeveer 92.500 euro per jaar. Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat de gemiddelde leeftijd van de RC ongeveer vijf jaar lager ligt dan die van de RA, en daardoor het aantal jaren werkervaring ook lager is.

Vrouwen
Een aantal veranderingen valt op bij vergelijking met het salarisonderzoek uit 2004. Kijkend naar de gemiddelde salarissen van de totale groep per leeftijdsklasse en geslacht, blijkt dat bij mannen tussen de 31 en 35 jaar het gemiddelde salaris daalt met 4,5%. De grootste salarisstijging (6,7%) is te zien onder de groep mannen van 41 tot en met 45 jaar oud. De salarissen van de vrouwen zijn stabieler gebleven. Buiten een lager gemiddeld salaris over alle leeftijdscategorieën in vergelijking met de mannen, hebben de vrouwen in de leeftijd van 25 tot 30 jaar de grootste klap gekregen met een daling van 1,9%. Vrouwen van 46 jaar of ouder hebben het beter getroffen met een salarisstijging van 2,7%.

Managementteam
De gemiddelde respondent werkt al meer dan 10 jaar, neemt de meest senior positie in binnen zijn discipline en is lid van een management team. Zowel de RA’s als de RC’s zijn net als vorig jaar optimistisch over de salarisontwikkelingen in de komende vijf jaar. Opvallend is dat de groep die verwacht bij zijn huidige werkgever van baan te wisselen, ook een salarisstijging verwacht van 25% of meer in de komende vijf jaar. De respondenten die van werkgever zullen wisselen verwachten een veel lager percentage salarisstijging, namelijk 5 tot 10% in de komende vijf jaar.