Onderzoek: Nog veel onnodig handmatig werk op finance-afdelingen

Blockchain, big data, robotic accounting, kunstmatige intelligentie of simpelweg automatisering. Allemaal ontwikkelingen die regelmatig worden genoemd als grafdelvers van financiële en administratieve functies. In werkelijkheid lijkt de digitale transformatie niet zo'n vaart te nemen.

Uit een enquête die Alex van Groningen hield in aanloop naar softwarebeurs Financial Systems onder 75 finance managers blijkt dat financiële afdelingen veel handmatig werk uitvoeren dat in praktijk geautomatiseerd zou kunnen worden. 

Van de ondervraagde managers geeft 42 procent aan dat hun financeteams minder dan een kwart van hun tijd besteden aan handmatige werkzaamheden die geautomatiseerd kunnen worden. Bij meer dan de helft zou alleen al met bestaande technieken een forse automatiseringsslag gemaakt kunnen worden. 

36 procent geeft aan een kwart tot de helft van de tijd zich bezig te houden met zaken die geautomatiseerd kunnen worden. Ruim 1 op de 5 (22%) besteedt zelfs meer dan de helft van de gewerkte uren aan taken die niet langer door manueel uitgevoerd hoeven te worden. 

Dat zijn opmerkelijke uitkomsten. Vier jaar geleden hield FM.nl eveneens een enquete onder financiële professionals. Destijds gaf 57 procent van de respondenten aan van plan te zijn om de financiële administratie volledig of in hoge mate te automatiseren, terwijl dit percentage voor managementrapportages zelfs op 70 procent uitkwam. 

Hoewel de kanttekening geplaatst moet worden dat niet dezelfde professionals zijn ondervraagd, kan voorzichtig geconcludeerd worden dat niet alle automatiseringswensen worden omgezet in daden. Uit eerder onderzoek van CFO.nl en Derksen & Drolbach blijkt dan ook dat de meerderheid van de CFO’s (62%) niet tevreden was met het innovatieniveau van hun organisatie. 

Gevraagd naar de grootste belemmeringen bij het automatiseren van financiële processen (enquête 2018) antwoordt meer dan de helft (52%) dat tijdsgebrek hier een rol speelt. Andere hinderpalen in het automatiseringsproces zijn een gebrekkige prioriteit bij het management, de afwezigheid van noodzakelijke kennis of een gebrek aan financiële middelen. 

Gerelateerde artikelen