Onderzoek impact technologie op finance functie

"De helft van al het werk dat nu nog door mensen wordt gedaan, kan tegen 2055 zijn overgenomen door robots."

Lees ook het dossier: Big Data & Analytics voor Financials

Dat publiceerde Mckinsey & Company  vorige week in het rapport “A future that works”. 

Daarbij verdwijnen met name taken die te maken hebben met: data verzamelen, data bewerken en fysiek voorspelbare taken. Taken die te maken hebben met management, expertise, stakeholdercontact en fysiek onvoorspelbare taken lopen significant minder risico op verdwijnen.

En hoe zit het met de financiële functie? Wat is daarop de impact van technologie? Hoever bent u en uw organisatie met de toepassing van Robotics, Big Data en Data Analytics in de financiële functie? Hoe gaat technologie de benodigde kennis en competenties van de financieel professional veranderen? 

In het gezamenlijk onderzoek van de VU en de Koninklijke NBA (accountants in business) zal antwoord worden gegeven op deze en veel meer prangende vragen. U kunt nog deelnemen aan dit schriftelijke, online survey tot 15 februari a.s. De resultaten zullen tzt o.a. gepubliceerd worden via FM.nl en Controlling.nl.

Het schriftelijke survey is voorafgegaan door interviews met deskundigen van beursfondsen, middelgrote organisaties en overheden. Enkele  resultaten inzake enablers en obstakels uit deze interviews waren:
– Big data vraagt om een andere manier van denken voor finance. De grote sprong voorwaarts bestaat niet. Het vereist experimenteren, snel falen (of succes hebben), investeren en versnellen. En vooral betrouwbare data.
– Technologie vraagt om nieuwe skill sets: samenwerken met of integreren van Bèta’s (techies) in finance
– Support van topmanagement is key in “getting data analytics done”. Het is geen CIO-dingetje.  
– Een duidelijke visie op data is belangrijk. 

Klik op deze link om deel te nemen aan het onderzoek:
https://www.surveymonkey.com/r/OnderzoekInvloedTechnologieopdeFinancieleFunctie

Gerelateerde artikelen