MKB Nederland: ‘Steun electrificatie bedrijfsauto blijft nodig’

Vergroening bedrijfsauto's onder druk

Het kabinet moet financiële steun blijven bieden aan ondernemers die overstappen naar elektrische bestelwagens. MKB-Nederland benadrukt de absurditeit van het stopzetten van de huidige subsidieregeling, vooral met het oog op de invoering van zero-emissiezones begin 2025 in circa twintig gemeenten en de beperkte elektrificatie van bestelwagens in Nederland. Dat meldt het ANP.

  • MKB-Nederland eist voortzetting financiële steun voor elektrificatie.
  • Onzekerheid over uniforme regels voor zero-emissiezones blijft bestaan.
  • Ondernemers dringen aan op verlenging gedoogregeling C-rijbewijs.
  • Toenemende elektrificatie vereist investeringen in laadinfrastructuur.
  • Landelijk beleid essentieel om inconsistentie tussen gemeenten te voorkomen.

Met slechts ongeveer 25.000 van de ruim 1 miljoen bestelwagens die momenteel elektrisch zijn, benadrukt directeur Leendert-Jan Visser het belang van doorlopende ondersteuning. Kleinere bedrijven, zoals bakkers en installateurs, staan voor aanzienlijke investeringen om de overstap te maken naar elektrische voertuigen. Het gebrek aan financiële prikkels kan voor velen een struikelblok zijn.

Visser wijst op het paradoxale scenario waarin ondernemers, hoewel ze de overstap willen maken, worden belemmerd door de hoge kosten. “We hebben het over kleine bedrijven, van bakkers en slagers tot installateurs en schilders met een of enkele bestelbussen, die straks nog wel hun klanten in de zero-emissiezones moeten kunnen bereiken. Een fiscale of andere financiële regeling is daarvoor een belangrijke steun in de rug.”

Oproep tot meerjarig stimuleringsbeleid

MKB-Nederland pleit voor een meerjarig stimuleringsbeleid om verdere verduurzaming van het bedrijfswagenpark te bevorderen. Dit beleid moet niet alleen subsidies omvatten, maar ook investeringen in laadinfrastructuur en andere ondersteunende maatregelen. Een dergelijke aanpak is volgens Visser essentieel om de overgang naar elektrische voertuigen haalbaar en betaalbaar te maken voor ondernemers van alle formaten.

In een position paper voor de Tweede Kamer somt MKB-Nederland meerdere randvoorwaarden voor de zero-emissiezones op. Zo moet vaart worden gemaakt met de opening van het al aangekondigde centrale loket bij de RDW waar ondernemers ontheffingen kunnen aanvragen. Daarnaast moet de gedoogregeling voor het verplichte C-rijbewijs worden verlengd, zodat ondernemers en medewerkers met een B-rijbewijs ook de zwaardere elektrische bestelauto’s (tot maximaal 4.250 kg) mogen besturen.

Uitdagingen en onzekerheden

De invoering van zero-emissiezones brengt voor ondernemers nog veel onduidelijkheid en onzekerheden met zich mee, zegt Visser. “Gemeenten moeten de invoering van een zero-emissiezone vier jaar van tevoren aankondigen, maar wat gebeurt er bijvoorbeeld als ze een bestaande zone aanzienlijk willen vergroten? Geldt die termijn dan ook?”

Hij wijst op het grote belang van landelijk en uniform beleid. “Landelijk zijn wel afspraken gemaakt over zaken als overgangs- en uitzonderingsregelingen en een aankondigingstermijn, maar gemeenten moeten zich daar dan wel aan houden en niet tussentijds zaken gaan aanpassen of van de landelijke afspraken afwijken. Wij zijn daar nog niet heel gerust op.”

 Noodzaak laadinfrastructuur

Visser benadrukt verder dat de laadinfrastructuur voor ondernemers op orde moet zijn: thuis, bij het eigen bedrijf én in de zero-emissiezones waar zij hun werk moeten doen. “Een marktkoopman moet na een dag werk wel met een opgeladen wagen weer naar huis kunnen en een elektricien moet bij spoed meteen op pad kunnen en dus thuis zijn bestelbus kunnen laden.”

“We snappen dat netcongestie hier roet in het eten gooit, maar overheden moéten hier bij de invoering van de zero-emissiezones echt rekening mee houden.”

Randvoorwaarden

MKB-Nederland stelt dat overheden ondernemers niet aan het onmogelijke kunnen houden. “Als de randvoorwaarden voor de zero-emissiezones niet op orde zijn of ondernemers kunnen door externe omstandigheden niet aan de eisen voldoen, gaan wij ervan uit dat overheden coulance zullen tonen met onder andere ontheffingen en een hardheidsclausule.”

Gerelateerde artikelen