Ondernemingen passen Tabaksblat op grote schaal toe

fallback
Nederlandse bedrijven zijn voortvarend aan de slag gegaan met de code-Tabaksblat. Van de ondernemingen voldoet 93 procent aan de vereiste aanwezigheid van een corporategovernancehoofdstuk in het jaarverslag, 81 procent van de vennootschappen heeft corporate governance tijdens de aandeelhoudersvergaderingen geagendeerd en de overgrote meerderheid verwacht relatief weinig problemen met de toepassing van de code. Dit blijkt uit een onderzoek van het Netherlands Institute for Corporate Governance (NICG) en de Nederlandse Corporate Governance Stichting (NCGS) naar de naleving van de code-Tabaksblat.

Morris Tabaksblat stelde tijdens een recente persconferentie dat ondernemingen op de goede weg zijn. “Hoewel de opdracht aan de vennootschappen slechts was om in het jaarverslag over 2003 aan te geven hoe zij invulling zullen geven aan de corporate-governancecode en welke problemen hierbij worden verwacht, zien we dat 40 procent de zogeheten ‘pas toe of leg uit’-regel al in de praktijk brengt.

Ook internationaal heeft de code veel waardering gekregen.” Van de 32 ondernemingen die de ‘pas toe of leg uit’- regel toepassen (gemotiveerde afwijking van de code), leggen 29 vennootschappen gezamenlijk 153 maal een afwijking van de zogeheten best-practicebepalingen uit. De top-drie van afwijkingen is: benoemingstermijn (19 keer), maximale ontslagvergoeding (22 keer) en maximaal aantal commissarissen (11 keer). De meeste afwijkingen zijn van tijdelijke aard, wegens bestaande contracten of specifieke situaties.

Het onderzoek kan via de website van het NICG worden
opgevraagd: www.nicg.nl.

Gerelateerde artikelen