Ondernemers willen compensatie BTW-verhoging

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn tevreden over de terugdringing van het begrotingstekort in 2013 tot onder de drie procent. In reactie op de Miljoenennota stellen zij dat dit nodig is om de financiële stabiliteit van Nederland veilig te stellen.

‘Het Lenteakkoord van april van dit jaar doet hier zijn goede werk’, aldus de ondernemingsorganisaties. Tegelijkertijd constateren ze dat het Lenteakkoord ook lastenverzwaringen bevatte waarvan een deel al is aangenomen.

De nieuwe Tweede Kamer zal nu het belastingplan en de begrotingshoofdstukken zoals ingediend door het demissionair kabinet behandelen, terwijl gelijktijdig een nieuw kabinet wordt geformeerd. De ondernemingsorganisaties zijn van mening dat er geen nieuwe lastenverzwaringen mogen komen en dat de forensenbelasting van tafel moet. ‘Voor de verhoging van de btw is compensatie toegezegd. En daar zullen de ondernemers partijen aan houden.’

VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes wijst erop dat er snel duidelijkheid moet komen voor ondernemers. ‘We zien liever snel een akkoord op hoofdlijnen dan een dichtgetimmerd regeerakkoord dat wat langer duurt.’

Bron: VNO-NCW

Gerelateerde artikelen