Ondernemers ongewis over profijt interne Europese markt

Sinds de intrede van de interne markt is met het zakendoen binnen Europa met het vrije verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal een stuk eenvoudiger geworden. Hoewel er sinds 1993 veel barrières zijn weggenomen is, is er nog steeds een flink aantal obstakels, met name betrekking tot de diensten.

Dit blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel naar de successen en belemmeringen in het kader van 20 jaar Interne Markt.

De interne markt en Nederland
Bijna drie op de tien internationaal opererende ondernemers kunnen niet aangeven of Nederland al dan niet geprofiteerd heeft van de interne markt. Van de ondernemers die hierover wel een mening hebben, denkt meer dan de helft (52%) dat ons land (zeer) veel heeft geprofiteerd van de interne markt. Twee op de tien (21%) denken juist dat Nederland hier (zeer) weinig van heeft geprofiteerd. 

Successen en uitdagingen van 20 jaar interne markt
Het merendeel van de ondernemers ziet één of meerdere successen van de interne markt over de afgelopen 20 jaar. Vooral de vermindering van administratieve lasten bij grensoverschrijdende handel, het makkelijker en goedkoper reizen en een grotere potentiële markt worden gezien als successen. De belangrijkste uitdagingen genoemd door ondernemers zijn het terugkrijgen van BTW betaald in een andere lidstaat, verschillen in productvoorschriften en grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen. Deze uitdagingen samen met het verkrijgen van beroepskwalificaties van personeel uit een ander EU land, participeren in buitenlandse openbare aanbestedingen en beschermingen van intellectueel eigendom worden door meer dan 60% van de internationale ondernemers als (zeer) moeilijk ervaren.  

Problemen met het verkrijgen van informatie over EU rechten
Uit eerder onderzoek blijkt dat ondernemers vaak niet goed op de hoogte zijn van hun EU rechten. Uit het onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt nu ook dat acht op de tien internationale ondernemers aangeven het verkrijgen van informatie over de eigen EU rechten (heel) moeilijk te vinden. Bovendien heeft 85% van de respondenten nog nooit gehoord van SOLVIT. SOLVIT helpt burgers en bedrijven met problemen die het gevolg zijn van een onjuiste toepassing van de interne markt regels.

Bron: Kamer van Koophandel

Gerelateerde artikelen