Ondernemers moeten zichzelf beschermen

fallback
Onlangs kondigde minister Wijn aan overleg te willen over bescherming van Nederlandse ondernemingen tegen hedge funds, private equity, roofkapitaal en 'barbaren' die uit zijn op korte termijn gewin.

De vraag is waartegen Wijn die Nederlandse ondernemingen wil beschermen. En om welke ondernemingen het dan gaat. Een groot gedeelte van de private equity fondsen investeert juist in organisaties met een stabiele cashflow en sterk groeipotentieel.


Private equity is dan de motor voor groei. Ondernemingen die het doelwit worden van durfkapitalisten zijn ondergewaardeerd, bezitten een sterk, onbenut groeipotentieel, beschikken over omvangrijke hoeveelheden liquide middelen, hebben een onsamenhangend activiteitenpakket of renderen slecht door onvoldoende reageren op markt en concurrentie.


Dit zijn factoren die door tijdig investeren in strategievorming en -executie voorkomen kunnen worden. Bij voldoende aandacht voor de strategie worden er meer ideeën ontwikkeld voor investeringen en innovaties. Dat leidt weer tot een betere aanwending van overschotten liquide middelen.


Bij goed strategisch onderbouwde overnames blijft de synergie in de activiteitenportfolio bewaard. Bij tijdig reageren op veranderende marktsituatie als overcapaciteit of nieuw toetredende concurrenten blijven rendementen beter op peil.


Uitholling
Executie van deze strategie is dan wel van cruciaal belang. Vaak ontbreekt er een gedegen plan of is dit topdown opgesteld en zijn de acties onvoldoende concreet uitgewerkt. Durfkapitalisten laten zich niet afschrikken door de aanwezigheid van een strategisch plan.


Je kunt zeggen dat durfkapitalisten het ondernemerschap juist willen overnemen als het ondernemerschap binnen de onderneming onvoldoende vrucht afwerpt. In dat geval kan de bijdrage van de durfkapitalist zeker positief zijn voor alle stakeholders.


Kortom: ondernemingen kunnen zichzelf het beste beschermen door aandacht te besteden aan bovenstaande. Dit zorgt ervoor dat de waardering van bedrijven wel op voldoende niveau ligt en de kans dat een durfkapitalist de onderneming voor een veel hogere prijs kan verkopen dan zij gekocht is, kleiner wordt.


Wijn heeft wel een punt waar het de bescherming van maatschappelijke belangen betreft. Bijvoorbeeld het voorkomen van uitholling van pensioenvoorzieningen.


Wijn moet zijn beschermende maatregelen daarop richten. Zo kan er geen waarde uit de bedrijven worden gehaald, waardoor de bedrijven er na verkoop door de durfkapitalisten slechter voor staan dan ervoor. Maar zelfverdediging door meer en eerder investeren in strategie en innovatie en trachten marktleiderschap te bereiken is de echte oplossing.


Ondernemingen die zichzelf beschouwen als mogelijk slachtoffer doen er goed aan een doortastend revitaliseringsprogramma op te starten. De aanval is ook hier de beste verdediging.


door Hendrik Jan Kaal, senior managing consultant bij Berenschot Business Strategies

Gerelateerde artikelen