Ondernemers krijgen meer tijd voor vaststellingsaanvraag NOW5

Ondernemers krijgen meer tijd voor het doen van een vaststellingsaanvraag voor de loonsubsidie NOW 5.

Dat gaat om de periode november en december vorig jaar. Het loket voor het aanvragen van een definitieve berekening is tot en met 2 juni volgend jaar open, maakte het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend. De oorspronkelijke datum was 22 februari volgend jaar.

De nieuwe sluitingsdatum valt samen met de sluiting van de achtste ronde NOW 6, die van januari tot en maart dit jaar liep. Volgens het ministerie zorgt het gelijktrekken van de uiterlijke datum er onder andere voor dat accountants, die met de aanvragen belast zijn, over een langere periode de gegevens kunnen controleren. Vooral bij de omzetgegevens zou dit het werk van de accountants makkelijker maken.

Werkgevers konden in het kader van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) een deel van de loonkosten vergoed krijgen bij fors omzetverlies als gevolg van de coronacrisis, om zo massaal banenverlies te voorkomen. Het bedrag waar ze recht op hadden, hing af van het uiteindelijke verlies aan inkomsten en de loonkosten. Uitkeringsinstantie UWV maakte eerst voorschotten over op basis van het geschatte omzetverlies.

In totaal waren er acht rondes NOW-steun waarmee tientallen miljarden zijn gemoeid. Het UWV verwacht nog tot in 2024 bezig te zijn met de afhandeling van de coronaregeling. Het ministerie benadrukt dat voor iedere periode een afzonderlijke verklaring van de accountant nodig is.