Ondernemende financial: risico of must?

Volgens Wikipedia is ondernemend management een stijl van leidinggeven (management) waarbij de leiders van een organisatie de werknemers stimuleren hun inventieve en creatieve ideeën om te zetten in concrete innovatieve initiatieven. De term heeft in het gebruik betrekking op het bevorderen van een ondernemende houding bij het bestuur, maar juist ook bij de andere werknemers. Het kan ook betekenen dat het ondernemerschap van beide wordt bevorderd en op elkaar afgestemd.

Welke rol heeft een financial nu in het ondernemen? En, moet je als bedrijf wel een ondernemende financial willen of wil je juist dat de financial het financiële geweten is en ook als zodanig acteert? Op de achtergrond, maar met kennis van zaken. Mag je überhaupt ondernemerschap van een financial verwachten, of is dit een risico, omdat hij zich met zijn ondernemende instelling ook op risicovolle trajecten en markten gaat bewegen?

Een ondernemende financial, wat moet je je daar bij voorstellen? Iemand die zich met de mogelijkheden van de onderneming in de markt bemoeid? Blijft het bij de doorvertaling van de financiële effecten naar een business case voor een marktpropositie of een acquisitie, of gaat dit verder? Wat mag er verwacht worden van de financial anno 2012?

Natuurlijk is de financial binnen zijn vakgebied ondernemend. Dat mag je ook van hem verwachten. Maar daarnaast wordt van hem ook verwacht dat hij kennis heeft van de markten en klanten waarin zijn onderneming opereert, dat hij strategisch meedenkt over mogelijke innovatieve marktbenaderingen en financiële mogelijkheden op fiscaal, subsidie en financieringsgebied. Vooral zijn kritische kijk op zaken is hierbij belangrijk, hij moet de discussie durven aangaan waarom collega bestuursleden bepaalde zaken wel of niet doen.

Dit betekent mijns inziens dat de financial een breed kennisgebied moet hebben, met name ook buiten de financiële discipline. Daarnaast dient hij vanuit zijn kennis en kunde ook te kunnen aangeven waar competitieve voordelen te behalen zijn. Dit kan door bijvoorbeeld productie en of markt in meer fiscaal aantrekkelijker gebieden over te brengen, cq aan te gaan. Of waarom een fusie/overname met de ene partij beter zou zijn dan met de andere. Om dit te kunnen doen moet de financial breed zijn, kansen en mogelijkheden zien en daarmee ondernemingszin te hebben, zeker in deze tijden.
__________________________________________________________________________________
Versnel en verbeter uw investeringsanalyses
Ontdek tijdens de eendaagse cursus Investeringsanalyses met Excel hoe u uw organisatie helpt bij het selecteren van de juiste investeringen. U krijgt kant-en-klare rekensjablonen aangeboden waarmee u direct tijdwinst boekt. Klik hier voor het gehele programma en aanmelden.
__________________________________________________________________________________

Het huidige kabinetsbeleid biedt momenteel niet echt zekerheid en vertrouwen voor de toekomst. De crisis waarin we ons nu bevinden vraagt om meer en meer innovatief ondernemerschap. In welke markten ga je je als bedrijf begeven, wat is daarbij de focus, hoe kun je markten en marges behouden, op welke (nieuwe) markten ga je je richten als onderneming? En dit alles in de genoemde instabiele marktomstandigheden. Dit vergt meer en meer ondernemerschap binnen de onderneming. En dan niet alleen van de leiders, maar zoals Wikipedia beschrijft van alle werknemers binnen een organisatie.

Tijdens het opstellen van de begroting merkte ik zelf dit jaar opnieuw hoe belangrijk het is dat de financial ook ondernemend (mee)denkt. Door kritische vragen te stellen, mede op grond van grondige analyses van de markt, de marktomstandigheden, het nieuwe kabinetsbeleid en jaarverslagen van concurrenten, worden collega directeuren gedwongen hun voorstellen gefundeerd toe te lichten. Met als doel een betere en grondiger vaststelling van strategische doelen, vertaald in een nieuwe begroting, die taakstellend is. Die taakstelling komt vaak van de CEO en de financieel directeur, de overige directieleden zijn vaak minder geneigd om zichzelf een taakstelling op te leggen.

Wil je die taakstelling kunnen onderbouwen, dan dien je zelf ook gedegen kennis en kunde te hebben van ondernemerschap op zich. Mijn stelling is dan ook dat de financial van tegenwoordig meer en meer ondernemend moet zijn in zijn denken, maar bovenal zijn benadering en advisering. Meer dan een must!

Gerelateerde artikelen