Ondergrens accountantsverklaring NOW

NOW: voorschot vanaf 100.00 euro en vaststelling van 1250.000 euro hebben accountantsverklaring nodig.

Het Ministerie van SZW heeft vandaag duidelijkheid verschaft over de ondergrens voor een accountantsverklaring bij de NOW-regeling. Voor de NOW wordt een accountantsverklaring verplicht gesteld voor bedrijven die een voorschot hebben ontvangen van 100.000 euro of meer. Om te voorkomen dat een aanvrager een laag voorschot krijgt, maar bij vaststelling toch een subsidie ontvangt die (veel) hoger is dan 125.000 euro, zonder dat daarbij een accountantsverklaring hoeft te worden overlegd, wordt ook bij een vast te stellen subsidie van 125.000 euro of meer een accountantsverklaring vereist.

Ondernemingen die een voorschot van minder dan 100.000 euro hebben ontvangen zijn zelf verantwoordelijk om in te schatten of de subsidie op 125.000 euro of meer wordt vastgesteld, waardoor ook zij een accountantsverklaring nodig hebben. Om ze daarbij te ondersteunen zal de overheid online een tool beschikbaar stellen aan de hand waarvan een redelijke inschatting gemaakt kan worden of een accountantsverklaring al dan niet benodigd is.

Uit voorlopige cijfers van het UWV van de eerste 113.000 aanvragen blijkt ongeveer 10% van het aantal bedrijven €100.000 of meer aan voorschot te ontvangen.

(bron: NBA)

Gerelateerde artikelen