Ondanks slechte betaalmoraal gaan organisaties minder achter hun geld aan

Credit managers van Nederlandse bedrijven zien hun rekeningen weer later betaald worden: gemiddeld 29 dagen na de vervaldatum. Vorig jaar meldden zij nog een daling van gemiddeld 32 dagen naar 26 dagen na vervaldatum.

Opvallend is dat Nederlandse credit managers de betaalmoraal van zowel de nationale overheid als lokale overheden nog steeds vaak als matig of slecht beoordelen. Dit ondanks meerdere beloftes van de overheid om tot verbetering van de betaalmoraal te komen. Hoewel het betaalgedrag van overheid en bedrijfsleven onder druk staat, laten credit managers de teugels vieren.
Dat blijkt uit de Creditmanagement Trendmeter, een jaarlijks onderzoek van het Verbond van Creditmanagement Bedrijven (VCMB) onder bijna 100 creditmanagers van Nederlandse organisaties.
Factuur minder snel uit handen ondanks verslechterd betaalgedrag
Bijna drie op de tien organisaties (29%) betalen hun rekeningen niet binnen de gestelde betalingstermijn. Dat aandeel is hetzelfde als vorig jaar. In lijn met de gestegen betaaltijd zijn credit managers kritisch over de betaalmoraal: 84% ziet geen verbetering; 15% ziet zelfs een verslechtering ten opzichte van vorig jaar.
Het valt op dat credit managers ondanks dit oordeel minder achter niet betaalde rekeningen aan zitten. Zij geven rekeningen gemiddeld pas na 82 dagen aan een incassobureau uit handen. Vorig jaar was dat nog na gemiddeld 74 dagen. Daarnaast geeft 69% van de credit managers toe niet betaalde rekeningen soms te laten voor wat ze zijn. De kosten die gemoeid zijn met het innen van de rekening – zoals griffierechten – zouden niet opwegen tegen opbrengst. Zo geeft bijna drie kwart van de credit managers (73%) aan dat de griffiekosten te hoog zijn voor rekeningen van net boven de 500 euro. Ondernemers betalen vanaf dat bedrag 462 euro aan griffierechten.
Overheid nog steeds slechte betaler
Over de betaalmoraal van de nationale overheid zijn credit managers onverminderd kritisch. Bijna een derde (32%) beoordeelt die als matig of slecht – bij lokale overheden is dat zelfs 37%. Overheden zijn slechte betalers, stelt 44% van de credit managers. Slechts 28% signaleert een verbeterde betaalmoraal bij de nationale overheid ten opzichte van vorig jaar. Twee derde van de credit managers (67%) vindt dat de betaalmoraal van de nationale overheid sneller verbeterd kan worden. Slechts 5% heeft er vertrouwen in dat een verbetering er überhaupt komt.
__________________________________________________________________________
Tijdens het seminar Credit Manager in één dag geeft Credit Management expert Raimond Honig inzicht in de strategie van befaamde managementdenkers. Ontdek in één dag hoe u sneller en effectiever kunt anticiperen op de uitdagingen waar uw organisatie voor staat. Meld u direct aan.
__________________________________________________________________________
Een speciale boeteregeling geeft credit managers het recht om 40 euro in rekening brengen bij een te late betaling van de overheid. Opvallend is dat nog minder dan een op de tien credit managers (7%) aangeeft deze regeling te gebruiken. Een derde (32%) kent de regeling niet eens. Slechts een fractie van de credit managers ziet heil in zo’n boete. Liever worden credit managers gewoon op tijd betaald (59%). 
Klant bepaalt betaaltermijn
Het VCMB constateert dat de credit managers zelf niet het goede voorbeeld geven: rekeningen aan leveranciers worden door hun eigen werkgever gemiddeld pas 30 dagen na de vervaldatum betaald. Bovendien blijkt dat niet opdrachtnemers, maar klanten in grote mate de gestelde betalingstermijn bepalen. Maar liefst 83% van de credit managers hanteert verschillende termijnen voor diverse klanten. Het lijkt erop dat vooral grote klanten invloed hebben op de betalingstermijn die wordt gehanteerd.
Waakzaamheid gewenst
”Vorig jaar zagen we een sterke verbetering in het betaalgedrag. Het lijkt erop dat de aandacht voor credit management sinds die tijd aan het verslappen is,” stelt Mannes Westhuis, voorzitter van het VCMB. Het verbond wijst erop dat bijna een op de tien bedrijven (8%) als gevolg van niet betaalde facturen het afgelopen jaar meer dan 2% van de omzet verloor. “Facturen worden minder snel uit handen gegeven en de betalingstermijnen worden aangepast aan de wensen van de klant,” constateert Westhuis. 
Het aandeel credit managers dat verwacht dat de betaalmoraal het komend jaar zal verslechteren, kromp van 28% in 2013 naar 15% nu. Westhuis: “Credit managers lijken vooralsnog een te rooskleurig beeld van de feitelijke werkelijkheid te hebben. Om de economie goed draaiende te houden is het van belang de regie weer in handen te nemen en korter op de bal te zitten. Dit versterkt de liquiditeit van bedrijven, wat van groot belang is om kredietwaardig te blijven. Dit zorgt uiteindelijk voor meer ruimte voor groei en investeringen.”
Bron: VCMB

Gerelateerde artikelen