Ondanks recessie grote behoefte tot investeren in nieuwe ICT-apparatuur

Ondanks de economische crisis, is de behoefte om te investeren in nieuwe apparatuur groot. Dat komt vooral omdat de rol van IT binnen de primaire bedrijfsprocessen steeds belangrijker wordt. En door de aldoor groeiende informatie-eisen en continue technologische ontwikkelingen is de behoefte aan modernisering aanzienlijk verhoogd.

Dat stelt Yann Toutant, general manager bij Econocom Nederland.

Het vroegtijdig vervangen van nog niet volledig afgeschreven apparatuur, resulteert maar al te vaak in ongebudgetteerde verliezen. Dit alles kan worden voorkomen door te leasen in plaats van te kopen. Leasen heeft als voordeel dat liquide middelen niet worden aangewend voor de aankoop van apparatuur met een onzekere levensduur, maar dat deze beschikbaar blijven voor kernactiviteiten.

Omdat de rol van IT binnen de primaire bedrijfsprocessen steeds belangrijker wordt, is er ondanks de economische crisis grote behoefte om te investeren in nieuwe ICT-apparatuur. De aldoor groeiende informatie-eisen en continue technologische ontwikkelingen dragen bij aan deze verhoogde drang naar modernisering. Gevolg is dat apparatuur wordt vervangen nog voordat het volledig afgeschreven is en er ongebudgetteerde verliezen worden geleden. Dit kan worden voorkomen door apparatuur te leasen in plaats van te kopen. Leasen heeft als voordeel dat liquide middelen niet worden aangewend voor de aankoop van apparatuur met een onzekere levensduur, maar dat deze beschikbaar blijven voor kernactiviteiten.

De kredietcrisis heeft daarnaast tot gevolg dat het aantrekken van geld voor een korte periode, bijvoorbeeld via de rekening courant, veel duurder is geworden dan het aangaan van een langdurigere lening. Banken hanteren naast de IRS (Interest Rate Swap) momenteel ook nog een extra opslag, waardoor geld lenen voor investeringen met een relatief korte levenscyclus (zoals IT) flink duurder is geworden. De behoefte aan alternatieve financieringsmogelijkheden groeit dan ook enorm”, aldus Toutant.

Ondanks het feit dat in de categorie ICT-apparatuur de verkoop van nieuwe leasecontracten in 2011 met 10% steeg vergeleken met 2010*, sluit het concept leasen nog lastig aan bij de op eigendom georiënteerde Europese cultuur en mentaliteit. Dat is jammer aangezien het kopen van IT of andere intelligente assets, tegenwoordig ook wel ‘smart objects’ genoemd, een eindeloze reeks aan administratieve, onderhoudstechnische en reparatiewerkzaamheden voor organisaties oplevert. Voorbeelden van werkzaamheden zijn het plaatsen van de bestelling, het betalen van de factuur, het opnemen van de asset als vaste activa en haar netto boekwaarde op de balans tot en met de fysieke afschrijving en het organiseren van de afvoer en recycling aan het einde van de levenscyclus. Volgens Toutant beïnvloeden al deze taken de focus van een organisatie op haar kernactiviteiten in negatieve zin.

Leasen van IT-appartuur in onderwijs
Ook voor scholen is leasen een uitkomst. Zo zet de aanstaande btw-verhoging investeringen in het onderwijs fors onder druk, doordat het onderwijs niet btw-plichtig is en de hogere btw-heffing op lesmateriaal, inventaris, computers en groot onderhoud extra kosten oplevert. Scholen kondigden dan ook aan flink te moeten gaan snijden. Omdat scholen in toenemende mate gebruik maken van ICT en digitaal lesmateriaal, zullen de extra btw-lasten leiden tot stagnatie bij de invoering van nieuwe lesmethoden of vervanging van verouderde computers. Leasing is het alternatief omdat bij leasing de hoge investeringen gespreid betaald kunnen worden over de economische levensduur en lasten beter aansluiten bij de opbrengsten voor de school. Ook de btw wordt meegefinancierd. Bijkomend voordeel is dat de school het inzicht in de kosten vergroot.

* Productiecijfers van de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (NVL) http://www.nvl-lease.nl/nieuws/actueel/?we_objectID=18

Gerelateerde artikelen