Onbelast agio uitkeren aan aandeelhouder

Een NV of BV waarvan het eigen vermogen deels bestaat uit agio, kan er voor kiezen om het agio uit te keren aan de aandeelhouder(s). In sommige gevallen kan dat zonder belastingheffing. Dat moet dan wel zorgvuldig gebeuren, zo leert een recente uitspraak van de Hoge Raad.

Als agio wordt terugbetaald aan een andere BV of NV, valt de uitkering over het algemeen onder de deelnemingsvrijstelling. Er is dan geen belasting verschuldigd over de uitkering. In de praktijk komt het echter regelmatig voor dat agio wordt terugbetaald aan een aandeelhouder/ natuurlijk persoon met een belang van tenminste vijf procent (bijvoorbeeld de dga).

De aandeelhouder moet dan 25 procent inkomstenbelasting betalen (onder verrekening van 15 procent in te houden dividendbelasting). Aan een dergelijke aandeelhouder kan echter tot de zogenoemde verkrijgingprijs onbelast agio worden uitgekeerd.

De verkrijgingprijs is het bedrag dat de aandeelhouder op de aandelen heeft gestort of voor de aandelen heeft betaald. Het is dan wel belangrijk dat het agio eerst wordt omgezet in aandelenkapitaal.

Daarna moet de algemene vergadering van aandeelhouders (ava) besluiten tot teruggaaf van aandelenkapitaal en moet de nominale waarde van de aandelen bij statutenwijziging worden verminderd. Pas dan kan de uitkering aan de aandeelhouder onbelast plaatsvinden.

Deze voorwaarden staan in de wet en moeten strikt worden toegepast, aldus de Hoge Raad op 12 september 2008. Als de voorwaarden niet strikt worden nageleefd, is de terugbetaling van het agio zondermeer belast.

 

Bron: PricewaterhouseCoopers

 

Gerelateerde artikelen