Omzetgroei in bijna alle branches zakelijke dienstverlening

De Nederlandse economie groeit stevig door en de zakelijke dienstverlening profiteert. De vraag naar advies, personeel en ondersteunende activiteiten neemt

Dit meldt ABN AMRO in de publicatie Stand van de Zakelijke Dienstverlening.

Gunstig economisch klimaat

Het huidige economische klimaat is zeer gunstig voor de zakelijke dienstverlening. De Nederlandse economie zal dit jaar met bijna 2½% groeien. Daarmee behoort Nederland tot de best presterende economieën van de Eurozone. De belangrijkste economische indicatoren zijn ook positief. Het producentenvertrouwen en consumentenvertrouwen zijn groot, de bezettingsgraad in de industrie is hoog en het aantal vacatures in Nederland blijft stijgen.

Veel vertrouwen, weinig belemmeringen

Het gunstige economische klimaat zorgt voor veel ondernemersvertrouwen in de zakelijke dienstverlening. Deze indicator staat met 16,6 op een zeer hoog niveau. De ondernemers in de sector geven aan weinig belemmeringen in hun bedrijfsvoering te ervaren. Waar men wel steeds meer last van krijgt, is een tekort aan arbeidskrachten.

Omzetgroei in is toegenomen in bijna alle branches

Bijna alle belangrijke deelbranches van de zakelijke dienstverlening laten een stijging van de omzetgroei zien in het 1e kwartaal van 2017. Alleen de accountants laten een iets lagere groei zien dan in het 4e kwartaal van 2016. De beveiligingsbranche zag haar omzet gedurende 2016 afnemen, maar in het 1e kwartaal van 2017 nam deze weer toe.

Vooruitzichten blijven positief

De meeste branches groeien door in 2017 en 2018. De omzetgroei zal weliswaar iets afnemen ten opzichte van het sterke jaar 2016, maar toch op een vrij hoog niveau blijven. De sterkst presterende sector is de uitzendbranche waarvan de omzet, naar onze verwachting, dit jaar met 6,5% zal toenemen en komend jaar met 6%.

Gerelateerde artikelen