Omzet incasso-organisatie Flanderijn stijgt licht in 2007

De landelijk opererende incasso-organisatie Flanderijn heeft in 2007 een omzet behaald van 24 miljoen euro. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2006, toen Flanderijn een omzet van 23 miljoen euro realiseerde. In het vierde kwartaal van 2007 groeide de orderportefeuille in het minnelijke en het gerechtelijke traject fors.

Dit zal zich pas in 2008 vertalen in extra omzetgroei, aldus een positief gestemde directie. Vorig jaar groeide het aantal medewerkers landelijk naar bijna 400. Opening van nieuwe kantoren sluit de directie niet uit.

In 2007 wist het bedrijf haar positie in de Randstad aanzienlijk te versterken met de opening van een kantoor in Haarlem (voormalige kantoor Welbergen & Harteveld). dat inmiddels volledig is geïntegreerd binnen het netwerk van 11 landelijk en regionaal opererende kantoren.

De omzetstijging kwam vorig jaar onder meer van het bedrijfsonderdeel Flanderijn Trainingen BV, dat zeer goed presteerde. Volgens de directie is er grote belangstelling vanuit opdrachtgevers voor cursussen op het gebied van creditmanagement, gesprekstechnieken en gedragsverandering.

Niet alleen was er sprake van een sterk stijgende vraag naar het reguliere trainingsaanbod, ook de cursus omgaan met geld, die op kostprijsbasis wordt aangeboden aan gemeenten, scholen en kredietbanken bleek een schot in de roos. Ondanks de nog steeds groeiende schuldenproblematiek wist Flanderijn ook een stijging van het netto incassoresultaat te realiseren, met andere woorden: er wordt beter geïncasseerd.

Directielid Michel van Leeuwen meent dat dit voornamelijk het gevolg is van een integrale aanpak van de betalingsproblemen. Succes in onze branche komt niet vanzelf. Je moet niet alleen debiteuren stevig en tegelijkertijd rechtvaardig aanpakken, je moet ook je opdrachtgevers van goed advies voorzien en goede contacten onderhouden met hulpverlenende instanties en werkgevers.

Interne normeringen
Het komend jaar zal organisatorisch in het teken staan van een verdere professionalisering, aldus Van Leeuwen. We gaan extra aandacht besteden aan training van medewerkers. Daarnaast introduceren we voor alle kantoren een systeem van interne normeringen, waarbij we expliciet aansluiting zoeken bij de Normen voor Kwaliteit van de beroepsgroep, de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, die begin 2009 van kracht worden en voor alle gerechtsdeurwaarders normerende werking hebben, aldus Van Leeuwen.

Rol overheid
De directie van Flanderijn wil dit jaar speciaal aandacht vragen voor maatregelen ter voorkoming van overkreditering. Schulden kunnen nog steeds te gemakkelijk worden gemaakt, zegt Van Leeuwen daarover. Er zijn weliswaar reeds kabinetsmaatregelen aangekondigd, maar de overheid mag best eens vraagtekens zetten bij haar eigen handelswijze. Veel overheidsmaatregelen op het gebied van toeslagen en het zorgstelsel maken dat het steeds moeilijker wordt voor huishoudens om rond te komen. Niet alleen de huishoudens met lage inkomens maar zeker ook de middeninkomens. De Raad van Advies voor het NVVK heeft hiervoor overigens ook al aandacht gevraagd.

Gerelateerde artikelen