Olivier Labe opnieuw CFO van de BNG Bank

Eerst was hij hoofd Treasury & Capital Markets en Investor Relations.

De Raad van Commissarissen van BNG Bank herbenoemt Olivier Labe als CFO van BNG Bank voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 mei 2023. Hij kan daarna voor maximaal twee jaar worden herbenoemd. Labe is sinds 2015 lid van het statutaire bestuur van BNG Bank, aanvankelijk verantwoordelijk voor Treasury & Capital Markets en Investor Relations. Later werd hij aangesteld als CFO. De BNG Bank, ook bekend als Bank van Nederlandse Gemeenten, richt zich exclusief op het publieke domein in Nederland.