Offshoring strategie is goed voor de bedrijfsprestaties

Managers zouden meer rekening moeten houden met de mogelijkheden van offshoring en de potentiële invloed op de bedrijfsprestaties.

Dat stelt Marja Roza – van Vuren in haar onlangs verschenen proefschrift. In het proefschrift ‘The Relationship between Offshoring Strategies and Firm Performance’ (de relatie tussen offshoring strategieën en het bedrijfsresultaat) analyseert Marja Roza- van Vuren de voordelen van offshoring strategieën en het verband met bedrijfsprestaties. Haar onderzoek toont aan dat duidelijke strategische doelstellingen, organisatorische keuzes en vaardigheden bedrijven in staat stellen een offshoring strategie te ontwikkelen en uit te voeren, waarmee de bedrijfsprestaties positief beïnvloed kunnen worden. Roza- van Vuren promoveerde op donderdag 13 januari 2011 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Multi-dimensionale strategie
In haar proefschrift maakt Roza- van Vuren duidelijk dat offshoring een multi-dimensionele strategie is met evenzoveel mogelijke voordelen: het omlaag brengen van (arbeids)kosten, het werven van personeel en het opbouwen van wereldwijde strategieën en het aanboren van nieuwe markten. Een duidelijke offshoring strategie kan gebruikt worden om de bedrijfsstrategie te ondersteunen en de prestaties te verhogen; de concurrentiepositie kan worden versterkt en groei worden gerealiseerd. De onderneming moet hiervoor wel de vaardigheden en vermogen voor innovatie en kennisintegratie hebben.

Kleine, middelgrote en grote bedrijven
Zowel kleine, middelgrote als grote bedrijven kunnen van deze strategie profiteren. Uit het onderzoek van Roza- van Vuren blijkt dat kleine ondernemingen voornamelijk kostenvoordelen kunnen hebben. Bij middelgrote en grote bedrijven is te zien dat offshoring positieve invloed heeft op de concurrentiepositie, als een goede balans wordt gevonden tussen het in eigen beheer houden en uitbesteden van activiteiten. Groeiende bedrijven kunnen groei versnellen door de offshoring strategie waarin kernactiviteiten verplaatst worden, er een vermogen is om kennis te integreren en als nieuwe markten worden aangeboord.

Marja Roza- van Vuren
Marja Roza- van Vuren (1979) behaalde haar MSc in Strategic Management (cum laude) bij RSM. Na een aantal jaren bedrijfsleven, keerde ze terug naar de universiteit. Op dit moment is zij Business consultant corporate recovery and restructuring bij Krüger & Partners en verbonden aan de vakgroep Strategic Management and Business Environment van RSM. Haar onderzoeksinteresse gaat met name uit naar internationale ondernemingsstrategie, bedrijfsstrategie en ondernemerschap. Zij was betrokken bij het opzetten van onderzoekssamenwerking met overheidsorganisaties en zakelijke partners.

ERIM
Het PhD-onderzoeksproject van Roza is verricht binnen het Erasmus Doctoral Programme in Business & Management, dat georganiseerd wordt door ERIM, Het Erasmus Research Institute of Management. ERIM is het gezamenlijke onderzoeksinstituut van Rotterdam School of Management (RSM) en de Erasmus School of Economics (ESE) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

 

Gerelateerde artikelen