Off balance accounting aan banden

De Amerikaanse standaard setter Financial Accounting Standards Board (FASB) gaat het banken moeilijker maken om miljarden aan uitstaande leningen off balance te houden. Deze praktijk lag volgens velen mede ten grondslag aan de kredietcrisis.

De regels betreffen aanpassingen van de al bestaande FAS 140 Transfers of Assets en FIN 46(R) Consolidation of Variable Interest Entities. De nieuwe regels moeten voorkomen dat bepaalde vehikels niet onder complete controle staan van de bank – en dus niet hoeven te worden geconsolideerd – terwijl de risico’s wel bij de bank liggen.

De huidige aanpassing komt er grofweg op neer dat de beslissing tot al of niet consolideren moet worden genomen na een kwalitatieve analyse, in plaats van – zoals nu – een puur kwantitatieve analyse. De regels worden van kracht per 2010. Een en ander zal betekenen dat sommige banken verliezen zullen moeten nemen die tot dusver verborgen bleven.

Gerelateerde artikelen