Nog weinig inkopers in Raad van Bestuur

fallback
De inkoopfunctie is één van de belangrijkste pijlers van de concurrentiepositie van bedrijven en dus van cruciaal belang. Dit besef hebben inmiddels veel grote Nederlandse bedrijven. Inkoop is nog altijd groeiende. Bij de meerderheid van deze bedrijven maakt vandaag de dag echter (nog) geen inkoopmanager deel uit van de centrale directie.

Van de organisaties waar Inkoop deel uitmaakt van de directie of de Raad van Bestuur heeft slechts veertien procent een inkoopdirecteur op het hoogste niveau. Inkoop rapporteert in de overige gevallen aan een directielid of een facilitair manager.

Dat blijkt uit de jaarlijkse Strategic Purchasing Survey van inkoopadviesbureau Insinc onder de top 500 van het Nederlandse bedrijfsleven. De respondenten zijn de hoofdverantwoordelijken voor Inkoop (Hoofd Inkoop, Inkoopmanager, Purchasing manager of Chief Procurement Officer) uit meer dan negentig organisaties met alle meer dan 10.000 medewerkers.

Besef
‘Bedrijven halen inkopen en bestellen nog vaak door elkaar’, zegt Geert de Ruijter, Partner bij Insinc. ‘Het bestellen van goederen en artikelen kan prima decentraal en op een laag niveau in de organisatie worden uitgevoerd.’

Voorwaarde hiervoor is volgens De Ruijter dat de strategische keuze voor goederen en leveranciers en het afsluiten van mantelovereenkomsten centraal en op het hoogste niveau wordt gemanaged. Dit besef dringt al wel door in het bedrijfsleven, zegt De Ruijter. ‘Een op de drie bedrijven doet het nu zo. De verwachting is dat dit aantal zal toenemen.’

Centraal vs decentraal
Van de door Insinc onderzochte organisaties heeft ongeveer de helft (48 procent) een centrale inkoopafdeling en een op de acht (12,5 procent) koopt uitsluitend decentraal. De rest (37 procent) koopt de strategische goederen zowel centraal als decentraal in.

Door inkoop op te vatten als primair bedrijfsproces, en als zodanig centraal te managen, kunnen bedrijven (grote) structurele besparingen boeken. Inmiddels is uit diverse onderzoeken naar voren gekomen dat bedrijven geld laten liggen door inkoop decentraal en op een laag niveau af te handelen.

Kostenbesparing van maarliefst tien tot vijftien procent is haalbaar door strategisch in te kopen, met name doordat centralisatie synergievoordelen oplevert.

Gerelateerde artikelen