Nog steeds wildwest in de uitzendbranche

2.500 van de 17.000 uitzendbureaus overtreden bewust de wet.

Meer dan een op de zeven uitzendbureaus, ongeveer 15 procent, overtreedt bewust de wet, volgens een inschatting van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dat zegt de baas van de Arbeidsinspectie, Rits de Boer in NRC. Daarmee zou Nederland rond de 2500 malafide uitzendbureaus tellen.

Deze uitzendbureaus betalen bijvoorbeeld minder dan het minimumloon, betalen overwerk niet uit, overtreden de arbeidstijdenwet of leggen onterecht boetes op aan uitzendkrachten als ze te laat op werk komen. Vaak zijn arbeidsmigranten de dupe. De Boer noemt deze inschatting aan de “voorzichtige kant”: “Het kan ook het dubbele zijn.” Het gaat om een verkennend onderzoek. De Arbeidsinspectie werkt nog aan een definitieve berekening.

De Arbeidsinspectie heeft grote moeite om effectief toezicht te houden op het grote aantal, veelal kleine uitzendbureaus. Nederland telt bijna 17.000 uitzendbureaus, volgens statistiekbureau CBS, waarvan bijna twee derde maar één werknemer heeft – de uitzendkrachten buiten beschouwing gelaten.

Gerelateerde artikelen