NIVRA-leden verwachten transformatie accountantsfunctie

Uit een enquête over de toekomstverwachting van registeraccountants, gehouden door beroepsorganisatie NIVRA onder haar leden, blijkt dat accountants verwachten dat de traditionele accountantscontrole over tien jaar zal zijn vervangen door een systeem van continue controle, geheel gebaseerd op digitale rapportage.

De traditionele accountantsverklaring bij de jaarrekening zou daardoor kunnen verdwijnen. Door ondernemingen zal in de toekomst over hun prestaties zeer frequent in termen van risicoprofiel en duurzaam rendement worden gerapporteerd. Accountants verwachten dat de accountantscontrole grotendeels in geautomatiseerde vorm zal plaatsvinden.

Door deze veranderingen zal het accent in de beroepsuitoefening verschuiven naar advisering over bedrijfseconomische vraagstukken. Het verplaatsen van accountantswerkzaamheden naar landen als China is in de ogen van de ondervraagden minder waarschijnlijk.

Gerelateerde artikelen