Nieuwe pensioenregelingen net zo duur als de oude

Het solidaire contract gaat winnen van de flexibele premieregeling.

Pensioenfondsbestuurders maken zich zorgen over toenemende administratiekosten in de transitie naar nieuwe pensioenregelingen. De helft durft niet te beloven dat administratiesystemen op tijd ingericht zijn voor het nieuwe pensioenstelstel. Dat komt naar voren in het KPMG-onderzoek onder bestuurders van 59 Nederlandse pensioenfondsen. Negenenvijftig pensioenbestuurders en directeuren hebben deelgenomen aan het onderzoek, dat plaatsvond in mei.

Waar de kosten tijdens de transitie nu enorm oplopen, verwacht 90 procent van de pensioenfondsen dat deze kosten gaan dalen zodra de nieuwe pensioenregelingen van kracht zijn. Maar nog geen kwart van de pensioenbestuurders voorziet dat de administratielasten bij het nieuwe pensioenstelsel lager zijn dan de kosten onder de oude pensioenregeling.

Een kleine zeventig procent van de pensioenbestuurders wil meer aandacht voor communicatie naar deelnemers over verwachte pensioenuitkomsten en te nemen keuzes als onderdeel van de zorgplicht. Tegelijkertijd heeft bijna driekwart vertrouwen in een succesvolle transitie naar een nieuw pensioenstelsel.

De meerderheid van de pensioenbestuurders weet nog niet weet welke pensioenregeling de voorkeur gaat krijgen. Zoals het er nu naar uitziet, verwacht 75 procent van de pensioenbestuurders dat het solidaire contract populairder wordt dan de flexibele pensioenpremieregeling. Niet meer dan 20 procent zal naar verwachting kiezen voor de flexibele regeling.