Nieuwe ontslagregels treffen hoge inkomens onevenredig

Om rond te blijven komen na ontslag, moeten mensen met een hoog inkomen twee keer zo snel een nieuwe baan vinden als mensen met lagere inkomensniveaus.

Dat is het gevolg van de nieuwe regels voor ontslagvergoedingen en WW-uitkeringen, die onderdeel zijn van de Wet Werk en Zekerheid die sinds 1 juli van kracht is. De maatregelen volgen op andere recente wetswijzigingen die hogere inkomens eveneens onevenredig hard raakten.
Dat concludeert Aon Hewitt, wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing, op basis van eigen berekeningen.
Aon Hewitt berekende voor verschillende leeftijden en inkomensniveaus hoe lang een ontslagen werknemer van een inkomen van 75% van het laatste salaris kan rondkomen. Daarbij is uitgegaan van de wettelijke WW-uitkering en de volledige inzet van de transitievergoeding.
Uit de berekeningen blijkt dat een 50-jarige werknemer met een jaarlijks inkomen van 48.000 euro of lager die na 25 dienstjaren wordt ontslagen, bijna vier jaar kan rondkomen van de WW-uitkering en de transitievergoeding. Bij een inkomen van 150.000 euro is dat iets meer dan twee jaar.
Dubbel nadelig
Hoge inkomens hebben bij ontslag een dubbel nadeel. In de eerste plaats ontvangen zij geen WW-uitkering over het salaris boven 52.000 euro. Daarnaast daalt hun ontslagvergoeding, die voortaan transitievergoeding heet, als gevolg van de wetswijziging die sinds 1 juli van kracht is. 
De maximale vergoeding bedraagt 75.000 euro of een jaarsalaris voor werknemers met een jaarlijks inkomen boven dat bedrag. De vergoeding is officieel bedoeld voor omscholing of opleiding, zodat de kansen op een nieuwe baan verbeteren.
“De meeste mensen zullen de transitievergoeding gebruiken als inkomensvoorziening na ontslag,” voorspelt Frank Driessen, Chief Commercial Officer bij de afdeling Retirement & Financial Management van Aon Hewitt. Mensen met een hoger inkomen zullen de vergoeding bovendien ook al moeten inzetten tijdens de WW-periode. “De WW-uitkering bedraagt maximaal zo’n 36.000 euro op jaarbasis. Inkomens tot 50.000 euro kunnen na ontslag van de WW-vergoeding rondkomen, maar de hogere inkomens niet. De hoge inkomens zullen een deel van hun transitievergoeding moeten inzetten als aanvulling op hun WW-uitkering.”
Werknemers komen na een WW-uitkering in de bijstand terecht. “Zij krijgen pas daadwerkelijk een bijstandsuitkering als de eigen middelen grotendeels zijn benut. Ook daarbij leveren de hogere inkomens in,” stelt Driessen. Hij wijst erop dat mensen met een inkomen boven 100.000 euro sinds 1 januari 2015 ook al minder pensioen mogen opbouwen.
“Nog geen drie procent van alle Nederlandse werknemers verdient meer dan 75.000 euro. Je kunt je dus afvragen wat nou werkelijk het effect van deze maatregelen is. De nadelen voor deze groep zijn bedenkelijk groot. Al met al heeft dit veel weg van symboolpolitiek.”
Bron: Aon Hewitt

Gerelateerde artikelen