Nieuwe internationale boekhoudregels moeten vertrouwen verhogen

Aanpassing internationale boekhoudregels vanaf 1 januari (met mogelijk effect op 2023)

De internationale organisatie voor accountantsregels, de International Accounting Standards Board (IASB) voert vanaf 1 januari 2024 enkele nieuwe boekhoudregels in. Dat meldt de IASB in een artikel op de eigen website. De belangrijkste wijzigingen zijn bedoeld om de informatie –die bedrijven verstrekken over hun financiële prestaties– te verduidelijken en te verbeteren. De tweede regel zal de financiële overzichten vereenvoudigen die worden opgesteld door dochterondernemingen van beursgenoteerde groepen.

  • consistentere en transparantere rapportage financiële prestaties
  • betere vergelijkbaarheid voor investeerders
  • boekhoudregels moeten vertrouwen in rapporten verhogen

Vertrouwen tussen bedrijven en investeerders

De eerste boekhoudstandaard zal ertoe leiden dat bedrijven consistenter en transparanter rapporteren over hun financiële prestaties, waardoor het voor investeerders makkelijker wordt om bedrijven met elkaar te vergelijken. Volgens de IASB zal dit het vertrouwen tussen bedrijven en investeerders vergroten en uiteindelijk de kapitaalstroom vergemakkelijken. [artikel gaat verder na onderstaande alinea]


De ééndaagse masterclass ‘Masterclass Compliance voor board members‘ van NBA-opleidingen is geschikt voor leden van directies, van raden van commissarissen, verantwoordelijk voor toezicht op compliance in de organisatie. En voor compliance professionals en accountants in business die regelmatig in de boardroom komen om te adviseren en rapporteren over compliance in de organisatie. Ook aandeelhouders en andere stakeholders zijn welkom. Schrijf je -met je medebestuurders- in op de deze website.


Nieuwe standaard boekhoudregels

De IASB is nu tevreden dat het zijn oorspronkelijke voorstellen, die in 2019 werden gepubliceerd, heeft verfijnd om de feedback van belanghebbenden te weerspiegelen. Deze nieuwe standaard is het resultaat van het Primary Financial Statements-project en zal IAS 1 Presentatie van de jaarrekening vervangen.

Eisen over toelichting voor dochterondernemingen

De tweede nieuwe boekhoudstandaard zal de toelichtingsvereisten verminderen voor dochterondernemingen die niet op een publieke markt worden verhandeld of die activa aanhouden die door hun klanten aan hen zijn toevertrouwd. Deze standaard zal deze dochterondernemingen in staat stellen om lokaal een volledige IFRS-jaarrekening op te stellen door gebruik te maken van de informatie die aan hun moedermaatschappij wordt gerapporteerd, maar met minder toelichtingen.

Deadline voor implementatie

De IASB heeft besloten dat de ingangsdatum van beide nieuwe standaarden voor jaarrekeningen op of na 1 januari 2027 zal liggen, zodat ondernemingen voldoende tijd hebben om de nieuwe vereisten te implementeren.


Lees ook:


 

Gerelateerde artikelen