Nieuwe financiering in de zorg: een financieel meerjarenmodel als richtsnoer

De consequenties van de nieuwe bekostiging per 1 januari 2008 en 2009 voor de planning-en controlcyclus. Daarnaast zal ingegaan worden op de invoering van integrale bekostiging en de gevolgen voor de besluitvorming van nieuwbouw- en verbouwplannen van ziekenhuizen. Door: Ton van Veen, Hoofd Financiën, Informatie & Control HagaZiekenhuis

Gerelateerde artikelen