Nieuwe EU-regelgeving over derivatentransacties

De EU heeft als reactie op verschillende incidenten met derivatentransacties nieuwe regelgeving EMIR (European Market Infrastructure Regulation) uitgevaardigd. Deze regels zijn van toepassing op alle organisaties die gebruikmaken van derivaten.

EMIR heeft als doel om de derivatenmarkt te herstructureren en veiliger en transparanter te maken. EMIR heeft ook gevolgen voor accountants. Ook bij samenstellingsopdrachten kan het verstandig zijn deze regelgeving met de cliënt te bespreken en vast te stellen dat voldaan is aan de verplichtingen  die EMIR oplegt. Veel organisaties maken namelijk gebruik van derivaten, ook in het mkb en in de publieke sector.
Bron: NBA

Gerelateerde artikelen