Nieuwe eisen voor hypotheekrenteaftrek?

fallback
De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 22 oktober 2004 ter zake van de hypotheekrente aftrek goed nieuws en minder goed nieuws gebracht.

Allereerst het goede nieuws. De Hoge Raad heeft bepaald dat wanneer een lening eenmaal is aangegaan met het oogmerk de verbetering of onderhoud van de eigen woning de op die lening betaalde rente voor aftrek in aanmerking komt. Het is niet van belang dat het geld van deze geldlening vervolgens voor een ander doel wordt gebruikt, mits de betrokkene voor de verbouwing een overeenkomend bedrag op in liquide vorm ter beschikking blijft staan. Bijvoorbeeld een bedrag op een andere rekening

Het minder goed nieuws is dat de rente pas voor aftrek in aanmerking komt voor zover en vanaf het moment waarop de betaling van de onderhouds- respectievelijk verbeteringskosten heeft plaats gehad.

In de praktijk kan dit tot complexe situaties leiden. Stel u gaat op 1 januari in enig jaar een lening aan ter grootte van EURO 100.000 ter financiering van onderhoudskosten van uw eigen woning. U betaalt op 31 maart EURO 25.000 en de overige EURO 75.000 op 30 juni. Dit betekent geen aftrek van de tot 31 maart betaalde rente. Vervolgens is aftrekbaar de rente over EURO 25.000 die betrekking heeft op de periode 31 maart – 30 juni. En vanaf 30 juni is de rente over het gehele geleende bedrag aftrekbaar.

Belang voor de praktijk?
Het wordt (weer) belangrijk de uitgaven te timen. Zo leiden niet tot aftrek uitgaven gedaan voordat de lening is verkregen.

Gerelateerde artikelen