Nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Zuid-Afrika

Vanaf 1 januari 2009 is het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Zuid-Afrika van toepassing. Dit nieuwe verdrag vervangt het verdrag van 1971. Het verbetert de voorwaarden voor het investeringsklimaat voor Nederlandse ondernemingen die investeren in Zuid-Afrika, en omgekeerd. Hierover bericht Accountancynieuws.nl

Voor dividend geldt een bronheffing van vijf procent bij een deelneming van tien procent of meer (de deelnemingseis onder het oude verdrag was 25 procent). Voor overige dividenden geldt een bronheffing van tien procent (dit was 15 procent onder het oude verdrag). Voor interest geldt geen bronheffing (dit bedroeg in het oude verdrag tien procent).

Het nieuwe verdrag is van toepassing op belastingen naar inkomen en vermogen en is bedoeld om dubbele belastingheffing te voorkomen, alsook het ontgaan van belasting te voorkomen en uitwisseling van fiscale gegevens en bijstand bij invordering mogelijk te maken. Het biedt ook de mogelijkheid tot onderling-overlegprocedures over geschillen over de toepassing of interpretatie van het verdrag.

Gerelateerde artikelen