Nieuwe bedrijfsmodellen zakelijke dienstverlening nodig voor groei

De dynamiek in de zakelijke dienstverlening verandert snel als gevolg van verschillende structurele ontwikkelingen. Zo zorgen nieuwe technologie, een blijvende druk op marges en de steeds grotere behoefte aan transparantie ervoor dat bedrijfsmodellen onder druk staan.

Zakelijke dienstverleners moeten hun onderscheidend vermogen vergroten door te investeren in de toepassing van nieuwe technologie en verdienmodellen die klanten toegevoegde waarde bieden. 
Dit concludeert ABN AMRO in Visie op Zakelijke Dienstverlening 2014 die vandaag is gepubliceerd.
 
Structurele krimp omzet en blijvende druk op marges
In vrijwel de gehele sector is de omzet in 2013 gedaald. In de beveiligingssector komt dit vooral door de leegstand in kantoren en het Nieuwe Werken. Het gevolg is dat de sector een efficiencyslag moet maken. Zo neemt de toepassing van intelligente beveiligingsapparatuur een vlucht, wat ten koste gaat van de inzet van beveiligers. 
In de accountancy daalde de omzet in 2013 met 1,5 procent. Bovendien is sprake van een blijvende druk op de tarieven. Voor veel accountantskantoren is dit reden standaardwerk te automatiseren en de productiviteit te verhogen. Advocatenkantoren moeten hun bestaande verdienmodel op basis van uurtarieven en bedrijfsprocessen eveneens aanpassen. Bij uitzendbureaus staat de omzet structureel onder druk. In 2013 lag de omzet 15 procent onder het niveau van 2008 en het volume is sindsdien zelfs met 25 procent gedaald.
 
Meer ondernemerschap nodig
Klanten blijven kritisch over de toegevoegde waarde en tarieven van zakelijke dienstverleners. Dit leidt in de hele sector tot een nieuwe dynamiek. Innovatie wordt een vast onderdeel van de ontwikkeling van de dienstverleners. 
ABN AMRO geeft aan dat er echter meer ondernemerschap nodig is. Zoals bij beveiliging, waarin steeds meer aandacht is voor ‘cyber security’ en digitale bedreigingen. Ontwikkelingen als het ‘Internet of Everything’ – waarin mens, data, slimme machines en andere apparaten gekoppeld zijn – en het gebruik van big data neemt toe. En ook schoonmaakbedrijven investeren in product- en procesvernieuwingen, zoals innovatieve reinigings- en hygiënesystemen en sociale innovaties, onder meer gericht op het optimaliseren van de personeelsinzet. 
“Als bedrijf moet je inspelen op nieuwe ontwikkelingen, de economie groeit niet meer zoals voorheen. Meegaan met de dynamiek van de sector, inzet van nieuwe technologie en klanten toegevoegde waarde bieden die passen bij de huidige tijd past in de trend van interconnectiviteit in de samenleving”, vertelt Han Mesters, Sector Banker Zakelijke Dienstverlening van ABN AMRO.
 
Nieuwe verdienmodellen voorwaarden voor groei
Om op termijn groei te realiseren, moeten zakelijke dienstverleners hun verdienmodellen beter aanpassen aan de eisen van klanten van deze tijd, aldus ABN AMRO. Geleidelijk wordt al een aantal verschuivingen zichtbaar. Notariskantoren kunnen meer omzet genereren met nieuwe verdienmodellen, zoals abonnementen of strippenkaarten. En in de uitzendbranche zetten nieuwe spelers met gebruik van internet, netwerken en social media innovatieve bedieningsconcepten in de markt waarmee zij traditionele uitzenders met fysieke kantoren en dus een veel hogere kostenbasis aftroeven.

Gerelateerde artikelen