Nieuw wetsvoorstel wijziging Wft en Fw

Op 12 november 2008 hebben de ministers van Justitie en Financiën een nieuw wetsvoorstel ingediend. Het wetsvoorstel wil een oplossing geven voor onduidelijkheden die zich kunnen voordoen met betrekking tot aanspraken en verplichtingen in de driehoeksverhouding tussen depositohouders, curatoren en De Nederlandsche Bank (DNB).

In de praktijk is gebleken dat het verschil kan maken wie van de twee – DNB of de curatoren – als eerste iets betaalt aan de depositohouder. Voorts is gebleken dat de volgorde waarin de curatoren en DNB betalen aan een depositohouder, consequenties hebben voor het totale bedrag dat een depositohouder ontvangt, alsmede voor de mogelijkheden van DNB van verhaal op de boedel.

Dat het totaalbedrag en de verhaalsmogelijkheden verschillen als gevolg van de volgorde waarin de curatoren en DNB betalen, is onbedoeld en ongewenst. Kern van de voorgestelde oplossing is dat de curatoren rekening houden met het bedrag dat door DNB wordt betaald, waarbij het voor het uiteindelijk door de depositohouder te ontvangen bedrag irrelevant is of DNB de vergoeding voorafgaand aan de uitkering door de curatoren betaalt, dan wel daarna.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Legal Update ism BANNING Advocaten

Gerelateerde artikelen