Nieuw rapport treasury-, cash- en payment management software 2015

Onlangs is de nieuwe versie van het rapport "Treasury-, cash- en payment management software 2015" verschenen. In dit rapport (een coproductie van GBNED en WCMConsult) wordt uitgebreid aandacht besteed aan de functionaliteit van treasury-, cash- en payment management software alsook het aanbod van dergelijke software op de Nederlandse markt.

Bij dit laatste gaat het zowel om nationale als internationale aanbieders. In het rapport is het aanbod van 18 softwareleveranciers opgenomen.
Goed opgezet treasury management draagt bij aan de productiviteit van een onderneming (cashflow, liquiditeit, centralisatie/efficiëntie), verlaagt de kosten verbonden aan betalingsverkeer (zowel inkomend als uitgaand) en zorgt voor goed onderbouwde risicoanalyses en risicomanagement. In het algemeen kan gesteld worden dat met de complexiteit van het treasury management, de voor bedrijven daaraan verbonden risico’s en kosten toenemen naarmate bedrijven qua structuur complexer en/of meer internationaal actief zijn. 
Hierbij wordt gedacht aan:
? Het beheer van bankrekeningen van diverse banken in diverse landen;
? Het (centraal) verwerken van in- en uitgaande betalingen (cash pools, payment/collection factories, shared service centers);
? Het verwerken van in-house betalingen en clearing tussen dochtermaatschappijen;
? Het centraal verwerken van beheren van renterisico’s, valutarisico’s, liquiditeits- en kredietrisico’s;
? Het beheren van de liquiditeit en daaraan gekoppeld de financiering van (operationele) activiteiten tegen de meest gunstige condities.
___________________________________________________________________________________________________
Bent u op zoek naar perfecte financiële software? 
Kom donderdag 21 mei 2015 naar dé jaarlijkse IT beurs voor financiële professionals:
• Ontmoet 30 topaanbieders en honderden professionele bezoekers op 1 dag
• Compleet overzicht van de Nederlandse markt voor financiële software
• Doorlopend programma van expertsessies en productpresentaties
Entree is kosteloos voor de doelgroep. Meld u direct aan via http://Financial-Systems.nl
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Bij payment management gaat het om het zo efficiënt mogelijk regelen van betalingsverkeer vanuit bedrijven, waaronder ook elektronisch bankieren en SEPA. Ook wordt in het rapport kort aandacht besteed aan de Bitcoin als betalingsmiddel. Naast het opvoeren van de Bitcoin als extra valuta wordt hier nagenoeg geen rekening mee gehouden binnen de opgenomen software in het rapport. Ook navraag bij leveranciers van boekhoudsoftware leert dat de Bitcoin, in tegenstelling tot elektronisch bankieren, niet tot de standaard bagage van dergelijke software behoort.
Technologie en het tijdig ontsluiten van de juiste en correcte informatie zal een steeds belangrijkere rol gaan innemen voor de werkzaamheden van de corporate financial, zodat hij/zij snel kan reageren op ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt en liquiditeitsbeheer en financiering nog beter op elkaar kan afstemmen. Voorbeelden van technologie zijn Cloud computing en continuous monitoring via data-analyse als onderdeel van Business Intelligence (BI). Ondersteuning door de juiste software is hierbij onontbeerlijk.
Het rapport is vooral gericht op de corporate financial als haar adviseur, zoals de accountant, die snel een compleet overzicht willen hebben van de in Nederland beschikbare softwaretoepassingen op het gebied van treasury-, cash- en payment management. Diverse leveranciers geven in het rapport hun visie op de toekomst, waardoor het rapport ook een goede leidraad vormt voor toekomstige aandachtspunten op het gebied treasury-, cash- en payment management.
 
Het rapport is gratis op te vragen via www.softwarepakketten.nl/tms

Gerelateerde artikelen