‘Nieuw kabinet moet inzetten op meer ruimte voor ondernemerschap’

De ondernemingsorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland willen dat een nieuw kabinet inzet op meer ruimte voor ondernemerschap.

Volgens de organisaties lijken er op basis van de verkiezingsuitslag duidelijke coalities mogelijk, al zal dit flexibiliteit vragen van alle deelnemers aan zo'n coalitie. De ondernemingsorganisaties vinden het voor de toekomst van Nederland belangrijk dat een nieuw kabinet inzet op meer ruimte voor ondernemerschap voor een sterke, duurzame, inclusieve economie met kansen voor iedereen. Dat vraagt in hun ogen dat de volgende zaken met voorrang worden opgepakt:

1) extra investeringen in de grote transities die op ons land afkomen, waaronder klimaat en energietransitie, veiligheid, stedelijke vitaliteit in combinatie met een leefbaar landelijk gebied, digitalisering en innovatie;

2) lagere lasten voor ondernemers en een sterk en open vestigingsklimaat;

3) een beter functionerende arbeidsmarkt met minder risico's voor ondernemers, om zo meer kansen en banen te kunnen creëren. Ook moeten in het licht van de veranderende arbeidsmarkt en de snel voortschrijdende digitalisering echt stappen worden gezet naar een leven lang ontwikkelen en leren;

4) een krachtige samenwerking in de EU die ondersteunend is aan de grote opgaven op het gebied van veiligheid, klimaat en internationale stabiliteit.

Gerelateerde artikelen