Nieuw besluit 60-dagenregeling gepubliceerd

Op 12 januari 2010 heeft de staatssecretaris van Financiën een nieuw besluit gepubliceerd met betrekking tot de toepassing van belastingverdragen bij grensoverschrijdende arbeid van personeel.

In het nieuwe besluit keurt de staatssecretaris goed dat een werknemer die in concernverband minder dan 60 dagen per 12-maandsperiode in Nederland verblijft en te werk wordt gesteld bij het Nederlandse concernonderdeel, onder voorwaarden is vrijgesteld van Nederlandse belastingheffing voor de toepassing van belastingverdragen.

Let wel, voor sociale zekerheid kan dit anders zijn. Deze 60-dagenregeling geldt ook voor detacheringen binnen concernverband vanuit Nederland naar het buitenland. Nederland verleent in dat geval dus geen vrijstelling van belastingheffing. Als daardoor dubbele belastingheffing ontstaat omdat het buitenland geen vrijstelling verleent, kan dit aan de Belastingdienst worden voorgelegd en zal er zo nodig overleg met het andere land plaatsvinden.

Voor detacheringen van meer dan 60 dagen, maar minder dan 183 dagen geldt de goedkeuring niet, maar zal de belastingplicht van een werknemer beoordeeld moeten worden volgens de normale regels.

In voorkomende gevallen zal de Nederlandse Belastingdienst bezien of nader overleg met het andere land nodig is. Wij kunnen ons bovendien voorstellen dat de Belastingdienst in voorkomende gevallen de werknemer zal vragen te bewijzen dat hij inderdaad belasting betaalt in zijn woonland over het deel van het inkomen dat Nederland vrijstelt van belastingheffing.

Tax Update, Tijdschrift Financieel Management
Onder redactie van mr. Jacob Mook, Grant Thornton

Gerelateerde artikelen