Niet-financiële rapportage blijft niet geregeld

Gerard Jong, consultant compliance bij Charco & Dique.
"Ondernemingen blijven nadrukkelijk zelf aan zet," Gerard Jong, consultant compliance bij Charco & Dique.

De niet-financiële informatie die organisaties verschaffen voldoet niet aan de eisen van gebruikers. De Europese niet-financiële rapportagerichtlijn lijkt zijn doel te hebben gemist, zo blijkt uit de consultatie van de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). ”’De huidige richtlijn lijkt zijn doel te hebben gemist. Het wordt tijd om een tandje bij te schakelen,” vindt Gerard Jong, consultant bij adviesbureau Charco & Dique.

Eerder dit jaar vroeg de EC te reageren op 45 vragen over de NFRD. De uitkomsten zijn eind juli gepubliceerd. Volgens het samenvattingsverslag vindt een grote meerderheid van de bijna 600 respondenten die zichzelf identificeren als ‘gebruikers’ van niet-financiële informatie, dat deze tekort schieten in termen van vergelijkbaarheid, betrouwbaarheid, en relevantie (respectievelijk 84, 74 en 70 procent).

Respondenten vroegen vooral steun voor het ontwikkelen en gebruiken van een gemeenschappelijke EU-standaard voor niet-financiële rapportage, de uitbreiding van de reikwijdte van de NFRD, en de openbaarmaking van de materialiteitsbeoordeling door de betrokken ondernemingen. Daarmee lijkt de uitkomst erg op die van een eerdere rondvraag uit 2018, waarna geconcludeerd werd dat “the non-financial information currently disclosed by companies does not adequately meet the needs of the intended users.”

Doel gemist?

In 2017 heeft de EC de zogenaamde ‘richtsnoeren voor de rapportage’ gepubliceerd, die vorig jaar zijn aangevuld met ‘richtsnoeren betreffende klimaatrapportage’. Doel van deze (niet-bindende) richtsnoeren is “om ondernemingen te helpen bij het bekendmaken van kwalitatief hoogstaande, relevante, nuttige, consistente en meer vergelijkbare niet-financiële (ecologische, sociale en bestuurlijke) informatie op een wijze die veerkrachtige en duurzame groei en werkgelegenheid bevordert en voor transparantie voor stakeholders zorgt.” Een richtlijn, met richtsnoeren, legt een bepaald doel vast, dat alle EU-landen moeten bereiken. “Zoals ook door één van de respondenten is bepleit, zou het misschien beter zijn geweest om voor een verordening te kiezen. Dat is een bindende rechtshandeling die rechtstreeks in de hele EU van toepassing is en dus niet eerst door de afzonderlijke EU-lidstaten hoeft te worden omgezet in nationale wetgeving,” aldus Jong.

Organisaties nog zelf aan zet

“De huidige richtlijn met twee richtsnoeren lijkt haar doel te hebben gemist,” meent Jong. ”In dat licht is het opvallend dat er in het kader van de consultatie geen enkele vraag is gesteld over de twee richtsnoeren van de EC. Deze geven de betrokken ondernemingen veel inhoudelijke guidance, inclusief een groot aantal voorbeelden en KPI’s.”

Volgens het NFRD-consultatiedocument neemt de niet-financiële informatiebehoefte van gebruikers, met name de investeringsgemeenschap, “zeer substantieel en zeer snel toe”. Maar volgens het samenvattingsverslag verwacht de EC pas in het eerste kwartaal van 2021 een herzieningsvoorstel betreffende de NFRD aan te nemen. Het zal nog even duren voordat dit voorstel in EU-verband geaccepteerd en van kracht is. Dat betekent dat “ondernemingen blijven nadrukkelijk zelf aan zet,” reageert Jong.

Lees ook: Geschil met uw toezichthouder? Kom op tijd in actie!

(foto: Charco & Dique)

Gerelateerde artikelen