‘Niet alleen lastige horzel’- Geurt Volkers, NDC Holding

fallback
'Mijn uitdaging voor de komende tijd is de acquisitie die de Noordelijke Dagblad Combinatie sinds begin dit jaar heeft gedaan in financiële termen in goede banen te leiden. NDC is een regionale speler in de markt en was op zoek naar basisverbreding. Die heeft het bedrijf gevonden in de overname van uitgever Veen Bosch & Keuning, een groep uitgevers (algemeen en educatief) die een jaarlijkse omzet genereert van 135 miljoen euro.

Door deze acquisitie groeit de omzet van NDC naar bijna 300 miljoen euro. De overname is volledig gefinancierd met vreemd vermogen, wat de balansverhoudingen danig doet veranderen. Vanzelfsprekend heeft dat invloed op de focus, vooral van de financiële discipline. Rapportagesystemen moeten op elkaar afgestemd worden en de voorspelbaarheid van resultaat en kasstromen zal meer ontwikkeld moeten worden. Vanzelfsprekend zullen door deze overname nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. Ik zie het als een uitdaging om dat samen met mijn collega’s evenwichtig en succesvol te laten verlopen.’

Mijn behoefte
‘Mijn behoefte is in deze nieuwe omgeving met de daarbij behorende risico’s weer volledig overzicht te krijgen. Dat gebeurt met mensen en middelen, waarbij het van belang is dat wij als groep elkaars “taal” leren spreken. Het motto dat wij daarbij gebruiken – samenwerken in samen werken – onderstreep ik dan ook volledig. Die taal weerspiegelt zich ook in de diverse periodieke rapportages. Deze zullen op elkaar afgestemd moeten worden.
Daarbij vind ik het van belang dat ik zicht krijg op risicogebieden, zodat tijdig actie ondernomen kan worden. Dat kan in de omzetsfeer liggen, maar ook op het gebied van HRM of bijvoorbeeld aansprakelijkheid. Vanuit dit gezichtspunt – volledig overzicht – zorg ik ervoor dat ik de raad van bestuur op een adequate wijze kan informeren en adviseren; en niet alleen het bestuur van de onderneming, maar ook andere stakeholders die aan het bedrijf verbonden zijn.

In control of in business?
‘In mijn visie is het niet óf in control óf in business, het is een combinatie van beide. Als financieel manager of controller sta je met beide benen in de business en speel je de rol als financieel geweten. Uitgangspunt daarbij is dat je in control blijft en het overzicht houdt. Op basis van een set kpi’s word je geïnformeerd of je in control bent en vertaal je de bevindingen naar de business. Ik vind dat je als financieel geweten niet (alleen) de lastige horzel moet zijn, maar juist ook de kritische adviseur die vanuit een breed perspectief een bijdrage aan de onderneming kan leveren. Meedenken met de business is dus van belang, aangezien continuïteit ook bij de financieel manager hoog in het vaandel staat.’

Geurt Volkers (1949). Financieel manager Noordelijke Dagblad Combinatie, Leeuwarden.
Na de HBS en de Pedagogische Academie volgde Volkers diverse opleidingen op HBO+ niveau, waaronder de opleiding fi nancieel economisch strateeg bij Groningse Academie voor Management. Hij droeg daarna als fi nancieel adjunct-directeur zijn steentje bij aan de succesvolle expansie van de indertijd grootste noordelijke makelaarsketen. Later trad Volkers in dienst bij de uitgever van de Leeuwarder Courant. Na de fusie met het Nieuwsblad van het Noorden stapte Volkers over naar de holding als fi nancieel manager.

NDC Holding B.V. is de grootste uitgeverij in Noord-Nederland. Er werken na de recente fusie met Veen, Bosch & Keuning Uitgevers zo’n 1800 mensen. De jaaromzet bedraagt ongeveer 300 miljoen euro. NDC is in het noorden actief op het gebied van dagbladen, huis-aan-huisbladen en nieuwsbladen en landelijk met algemene boeken (fi ctie en non-fi ctie), educatieve boeken en internet.

Gerelateerde artikelen