Nibud: 20 procent ziet inkomensterugval

Binnen 2 maanden is 30 procent blut: Nibud roept op tot betalingsregelingen.

Uit een steekproef onder meer dan 1.000 Nederlanders concludeert het Nibud dat bijna twintig procent van de Nederlanders in maart een inkomensterugval heeft ervaren door de coronacrisis. Een vergelijkbaar aantal verwacht die terugval ook in april. Onder hen zijn met name jongeren, zelfstandigen en flexwerkers. Het grootste deel van hen verwacht een inkomensdaling tot maximaal 30 procent.

Van mensen in loondienst maakt 16 procent zich zorgen over het inkomen, terwijl dat percentage bij jongeren en zelfstandigen op respectievelijk 33 en 46 procent ligt. Jongeren en zelfstandigen zijn meer dan gemiddeld bezorgd over het behoud van werk, een dalend inkomen of het zelfs helemaal wegvallen daarvan. Toch is de per vandaag beschikbare NOW-regeling, die loonkosten subsidieert om werknemers tijdens de crisis in dienst te houden, ook beschikbaar om flexwerkers en ZZP'ers in dienst te houden.

Blut

Bijna 30 procent van alle ondervraagden heeft niet voldoende geld achter de hand om twee maanden zonder inkomen te kunnen. Mensen met een daadwerkelijke inkomensterugval geven aan dat zij met spaargeld en bezuinigen hun tekorten proberen op te vangen. Als zij rekeningen niet meer kunnen betalen, is de premie voor de zorgverzekering de eerste betaling die sneuvelt. Minder dan 10 procent denkt aan hulp van derden, zoals de gemeente of het vragen van uitstel van betaling).

In eerder onderzoek zag het Nibud al dat mensen met financiële problemen lang wachten met het vragen om hulp. De problemen nemen daardoor enorm in omvang toe. “Wij doen daarom een dringende oproep aan verhuurders, energiemaatschappijen, zorgverzekeraars, internet- en telefoonproviders, waterbedrijven, enzovoort, om contact te zoeken met hun klanten op het moment dat zij zien dat rekeningen niet worden betaald,” aldus het Nibud.

(bron: ANP)

Gerelateerde artikelen