Netherlands Commercial Court gaat grote handelsconflicten beslechten

De Rechtspraak richt voor de beslechting van grote nationale en internationale handelsconflicten een speciale voorziening in, de Netherlands Commercial Court (NCC). Bij grote bedrijven is er behoefte aan zo'n kamer die snel, deskundig en efficiënt rechtspreekt. De NCC wordt onderdeel van de rechtbank Amsterdam. Zaken in hoger beroep komen bij het gerechtshof Amsterdam.

Het streven is op 1 januari 2017 te starten. Voorwaarde is dat het kabinet op tijd met een wetsvoorstel komt dat het Engelstalig procederen faciliteert. Het ministerie van Veiligheid en Justitie, dat het wetsvoorstel maakt, geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan positief tegenover het initiatief te staan: ‘De NCC is een aanwinst voor de handelsinfrastructuur.’

De NCC is een initiatief van de Rechtspraak. Voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de rechtspraak lanceerde het idee in 2014 tijdens de Dag van de Rechtspraak in Rotterdam. Hij riep overheid en bedrijfsleven op het idee voluit te steunen.

Procesrecht

In de NCC worden grote (inter)nationale handelsconflicten in het Engels beslecht op verzoek van beide partijen. Er zijn meer commercial courts in de wereld. Het Nederlandse procesrecht wordt echter door bedrijfsleven en advocatuur als zeer pragmatisch ervaren, waardoor er volop kansen zijn voor de NCC. ‘Momenteel zien we dat partijen met grote handelsconflicten nogal eens naar buitenlandse commercial courts gaan of om internationale arbitrage vragen. Op die vraag willen wij met de NCC inspelen’, zegt Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. ‘Een land als Nederland met een open economie, grote exportbelangen en met een belangrijke logistieke sector, moet zo’n handelsrechtbank hebben. Sterke rechtspraak helpt mee aan een sterke economie, een gunstig vestigingsklimaat en meer banen.’

Een verkennend marktonderzoek door de Boston Consulting Group leerde dat er zeker behoefte is aan de NCC. Nederland neemt in de gezaghebbende Rule of Law-index, een internationale vergelijking van Rechtspraakorganisaties, al de 5de plek wereldwijd in. Met deze voorziening wordt die positie verder versterkt.

Kostenneutraal

De NCC kost de belastingbetaler geen geld. Voor de procedures die worden gevoerd, gelden kostendekkende tarieven. De opstartkosten worden verdisconteerd in die tarieven. De verwachting is dat er op termijn jaarlijks 100 geschillen in eerste aanleg worden behandeld en 25 in hoger beroep.  

Gerelateerde artikelen