Koepel waarschuwt voor aanhoudende wachtlijsten door vol stroomnet

Verduurzaming door elektrificering

Momenteel staan ongeveer 9400 bedrijven op de wachtlijst voor een elektriciteitsaansluiting, terwijl ook het aantal bedrijven dat elektriciteit wil terugleveren toeneemt. De vraag naar elektriciteit groeit sneller dan netbeheerders capaciteit kunnen bijbouwen. Dat meldt Netbeheer Nederland, de koepel van stroomnetwerkbedrijven aan het ANP.

  • Ongeveer 9400 bedrijven wachten op een elektriciteitsaansluiting.
  • De vraag naar elektriciteit groeit sneller dan netbeheerders kunnen bijbouwen.
  • Netbeheerders investeren jaarlijks meer dan 8 miljard euro om congestie tegen te gaan.

Directeur Beleid en Energietransitie Hans-Peter Oskam van Netbeheer Nederland benadrukt dat ondanks de inspanningen van netbeheerders om het stroomnet te bouwen en te verzwaren, congestie de komende jaren een uitdaging blijft. In de afgelopen jaren is het aantal bedrijven dat daadwerkelijk een aansluiting kreeg gedaald, van ruim 4200 in 2020 tot bijna 3000 in 2023. Deze bedrijven, voornamelijk grootverbruikers, vertegenwoordigen een potentieel vermogen van 5116 megawatt, vergelijkbaar met negen keer het opgestelde vermogen van Eindhoven. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]


Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.


Vraag versus aanbod

Om congestie aan te pakken, investeren netbeheerders fors in het stroomnet. Jaarlijks wordt meer dan 8 miljard euro geïnvesteerd in zowel het gas- als het elektriciteitsnet. Vorig jaar werden ruim 110.000 nieuwe aansluitingen voor kleinverbruik gerealiseerd, samen met bijna 12.000 publieke laadpalen. Desondanks blijft de vraag naar capaciteit groeien.

Uit onderzoek blijkt dat 77% van de Nederlandse bedrijven elektrificatie als een bewezen en effectieve methode beschouwt om energieverbruik en CO2-uitstoot te verminderen.

Elektrificatie moet een rol spelen bij het verduurzamen van het Nederlandse bedrijfsleven. Uit onderzoek blijkt dat 77% van de Nederlandse bedrijven elektrificatie als een bewezen en effectieve methode beschouwt om energieverbruik en CO2-uitstoot te verminderen. Uit onderzoek blijkt verder dat grote en middelgrote bedrijven actiever zijn in het gebruik van data voor verduurzaming dan kleine bedrijven. Volgens een onderzoek van IPSOS in opdracht heeft momenteel 49% van de Nederlandse bedrijven duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd. Binnen 3 jaar moet een deel van het Nederlands bedrijfsleven aantonen dat de partners en schakels in de keten ESG-proof zijn, waarbij electrificatie een rol speelt.

Populaire elektrificatie-initiatieven:

  • de overgang naar energie-efficiënte apparatuur en het elektrificeren van het wagenpark.
  • Digitalisatie (78%) wordt ook gezien als een belangrijk hulpmiddel bij het decarboniseren van bedrijfsprocessen.
  • Het verzamelen en gebruiken van data voor energiebesparing neemt toe

Partnerschap vergroenende elektrificering

Netbeheer Nederland, Bouwend Nederland en Techniek Nederland hebben een uitvoeringsakkoord ondertekend om het regionale laag- en middenhoogspanningsnet de komende tien jaar te verzwaren. Dit partnerschap moet helpen om de problemen met het stroomnet aan te pakken.

Gerelateerde artikelen