Nederlandse werknemer schuwt verandertrajecten

Nederlandse werknemers laten zich moeilijk overhalen om mee te gaan in veranderprocessen. Dit blijkt uit het onderzoek 'Manage Change Succesfully' in opdracht van Celerant Consulting.

De Nederlandse topmanager heeft meer moeite zijn personeel warm te laten lopen voor verandering dan zijn Europese collega’s.

Deze trend komt onder andere doordat een groot deel van de Nederlandse werknemers veranderingsprocessen vaak zien als een excuus om mensen te ontslaan.

In het onderzoek dat is gehouden onder 600 senior executives in Europa en Noord-Amerika komt ook naar voren dat Nederlandse managers in vergelijking met andere landen weinig moeite hebben binnen het budget te blijven.

Een groot deel van de onderzochte bedrijven reageert op de kredietcrisis door middel van ingrijpende veranderingen. Meest genoemde veranderingen zijn kostenbesparingen door de verbetering van efficiency en de voorbereiding op aankomende groei.

 

Gerelateerde artikelen