Nederlandse steden lopen risico van 20 miljard dollar

Specialistische verzekeringsmarkt Lloyd's doet onderzoek naar de grootste risico's en daarbij economische impact voor 301 steden wereldwijd.

De drie grootste economische centra – Amsterdam, Den Haag en Rotterdam – van Nederland zouden de komende tien jaar een risico kunnen lopen van 20.79 miljard dollar van het bruto binnenlands product (BBP) door verschillende ‘door de mens veroorzaakte’ gevaren. 
Het instorten van de beurs, olieprijsschommelingen en cyberaanvallen vormen samen een potentiële schadelast van 65 procent volgens het nieuwe onderzoek van Lloyd’s. Voor Nederland is het instorten van de beurs risico nummer één, gevolgd door overstromingen en cyberaanvallen.
Lloyd’s City Risk Index is een studie naar de economische gevolgen (over een periode van tien jaar) van 18 verschillende natuurlijke en kunstmatige risico’s in 301 toonaangevende steden in de wereld. 
Gebaseerd op het originele onderzoek door het Cambridge Centre for Risk Studies van de University of Cambridge Judge Business School, toont de index voor de eerste keer de economische impact van deze bedreigingen aan en concludeert dat een totaal van 4.6 biljoen dollar van het geraamde BBP gevaar loopt door de risico’s in deze steden. 
Resultaten tonen ook aan dat door mensen veroorzaakte risico’s zoals cyberaanvallen, terrorisme, epidemieën en olieprijsschommelingen een belangrijkere dreiging vormen voor de economische productiviteit dan traditionele fysieke rampen zoals overstromingen, aardbevingen en droogte.
20 miljard dollar risico
Uit Lloyd’s City Risk Index is de voorspelling gebleken dat de Nederlandse steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag samen 213.06 miljard dollar BBP in het komende decennium genereren. Echter, bijna 10 procent van deze economische groei loopt gevaar door de combinatie van achttien door de mens veroorzaakte risico’s en natuurlijke bedreigingen.
Instorten van de beurs risico nummer één
Voor de drie grootste steden van Nederland is het instorten van de beurs, die 7.67 miljard dollar van het BBP in gevaar zou brengen, de grootste economische dreiging. Dit wordt gevolgd door het risico op overstromingen voor 4.28 miljard dollar, cyberaanvallen voor 2.75 miljard dollar, olieprijsschommelingen voor 2.53 miljard dollar en epidemieën voor 2.07 miljard dollar. In totaal zouden de door mensen veroorzaakte risico’s 13.43 miljard dollar kunnen kosten voor de Nederlandse economie. Natuurrampen, zoals epidemieën en overstromingen, zouden de Nederlandse economie 7.35 miljard dollar kunnen kosten.
Het profiel van Nederland is typisch voor een ontwikkeld land met een aanzienlijke economie en sterke infrastructuur. De grote blootstelling aan de door de mens veroorzaakte bedreigingen weerspiegelt een wereldwijde trend die risico’s zoals het instorten van de markt, olieprijsschommelingen en cyberaanvallen steeds belangrijker vindt.
Overstromingen en cyberaanvallen risico’s nummer twee en drie
De tweede grootste bedreiging voor Nederland is een overstroming, gezien ongeveer de helft van ons land zich minder dan één meter boven het zeeniveau bevindt, met een kwart van het grondgebied zelfs onder de zeespiegel. Nieuwe en opkomende risico’s worden ook steeds belangrijker; in totaal zijn deze nieuwe en opkomende risico’s goed voor een kwart van het BBP van Nederland dat gevaar loopt, waarbij cyberaanvallen de derde meest impactvolle positie heeft bereikt.

Gerelateerde artikelen