Nederlandse overheid verwacht beperkte gevolgen van crisis

De Nederlandse overheid verwacht minder last te hebben van de gevolgen van de financiële crisis dan buitenlandse overheden. Vooral in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië zal de crisis ingrijpende en langdurige gevolgen hebben voor de publieke sector, vooral door de financiële steun die zij aan de banken hebben gegeven.

Toch zijn overheden in het algemeen niet van plan hun dienstverlening als gevolg van de crisis te veranderen. Uit onderzoek van KPMG onder ruim 120 managers in de publieke sector in Australië, Canada, Duitsland, Nederland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten blijkt dat slechts 63% de komende twaalf maanden structurele veranderingen verwacht. Op de lange termijn verwacht 60% structurele veranderingen om de organisatie voor te bereiden op de komende decade.

Van de onderzochte managers denkt 77% daarbij aan verbetering van de productiviteit, 43% verwacht veranderingen in de dienstverlening en nog eens 34% verwacht dat het business model zal veranderen. Hoewel de meerderheid van de onderzochte ambtenaren verwacht dat de recessie in 2011 op zijn eind loopt, denken zij dat de publieke sector vooral in 2011 en 2012 onder grotere financiële druk zal komen en minder te besteden zal hebben.

Van de onderzochte managers verwacht 88% dat het budget volgend jaar hetzelfde of kleiner is dan dit jaar. Van de Nederlandse ambtenaren verwacht 62% volgend jaar een kleiner budget. De teruggang in Nederland is volgens Fred van der Waa, partner Public Sector bij KPMG, echter niet alleen een gevolg van de economische crisis.

Van der Waa: “De Nederlandse overheid was al gestart met het reduceren van het aantal ambtenaren voordat de economische crisis begon. De crisis zal echter de inkomsten van de overheid verminderen, waardoor ook de budgetten eraan moeten geloven. In Nederland zien we overigens ook nog een andere relatie tussen de crisis en de publieke sector. Het is nu veel eenvoudiger om mensen te interesseren om bij de overheid te komen werken aangezien de overheid als een stabiele werkgever wordt gezien. Met de pensionering van de baby boom generatie zorgt dit in ieder geval voor enige compensatie. De crisis heeft de overheid bovendien een prikkel gegeven om de efficiency te verbeteren, hetgeen zich met name uit in meer interesse voor shared service centers.”

De combinatie van een hoge staatsschuld en de toenemende vergrijzing zal hogere eisen stellen aan de publieke sector. Van der Waa: “Wereldwijd lijken voor de publieke sector efficiencyverbetering en kostenreductie dé remedie te zijn om de gevolgen van de crisis te weerstaan. Zo lang Kamer en regering niet bereid zijn te snijden in de rol en het takenpakket van de overheid, zal zij moeten zorgen dat zij haar taken uitvoert met minder mensen en minder middelen. Een betere benutting van IT kan daarbij een belangrijke rol spelen.”

Gerelateerde artikelen