Nederlandse overheid legt meer gewicht op open standaard voor office

Namens de Nederlandse overheid zijn Forum Standaardisatie en Logius vastbesloten om de adoptie van ODF voor de gehele overheid te versnellen.

Dit was een van de belangrijkste aankondigingen op het 11e ODFPlugfest in Den Haag, waar een groep internationale ontwikkelaars, EU-beleidsmakers, digitale archivarissen, academici en andere deskundigen rondom het thema Open Document Formaat (ODF) bijeenkwam.
 
“Gezien de omvang is de publieke sector een belangrijke stakeholder als het gaat om een gezondere toekomst voor office-toepassingen”, aldus Steven Luitjens, directeur van Logius, de grootse operationele IT-organisatie binnen de Nederlandse overheid. “Het is onze economische en maatschappelijke verantwoordelijkheid om een verbeteringsslag te maken.
Daarom voeren wij in Nederland onze inspanningen op. We willen een belangrijke rol spelen bij de gigantische transitie van commerciële productiviteitspakketten naar betere, op maat gemaakte open-standaardoplossingen, die overheden en de particuliere sector te wachten staat.”
ODF is topprioriteit
“De noodzaak tot adoptie van ODF spreekt voor zich,” aldus Nico Westpalm van Hoorn, voorzitter van het Forum Standaardisatie, dat zich met de keuze van IT-standaarden voor de overheid bezighoudt. “Maar met de adoptie gaat het te langzaam. Daarom is ODF nu onze topprioriteit”.
ODF Plugfests
De ODF Plugfests zijn een unieke reeks leveranciersneutrale evenementen rondom het thema office-applicaties, waar uitvoerders en stakeholders van de standaard bijeenkomen op neutraal terrein om maximale interoperabiliteit te bewerkstelligen. Het evenement werd georganiseerd door OpenDoc Society en gehost door Logius en het Forum Standaardisatie, beide onderdeel van het Ministerie van BZK.
Met deze aankondiging was Jos van den Oever, medevoorzitter van de technische commissie voor ODF, verheugd. “We moedigen deelname van grote gebruikers aan het werk van de ADF TC en aan de gemeenschap eromheen actief aan – met name overheden”, aldus Van den Oever. 
“Om de stand van de techniek van het ecosysteem te bevorderen en volwassen te maken, hebben wij de inbreng en betrokkenheid van zware gebruikers nodig. In ruil daarvoor kunnen deze organisaties niet alleen hun rendement op investering flink verhogen, maar ook hun productiviteit en autonomie”. 
Van den Oever ziet zichzelf als het voorbeeld van zo’n verhoogde betrokkenheid. Hij is een bekende software-ontwikkelaar en lid van de taskforce voor technologie, UNESCO PERSIST, die onlangs als eerste overheidsmedewerker ooit werd aangewezen om de internationale ontwikkelingsinspanningen van de ODF-standaard mede voor te zitten.
Op het Plugfest werd een aantal belangrijke aankondigingen zowel voor leveranciers en als voor overheden gedaan.
· Kolab Systems presenteerde voor het eerst in het openbaar zijn aanstaande open-source, collaboratieve editor Manticore.
· Microsoft kondigde aan dat zijn routekaart uitgebreide ondersteuning bevat voor het importeren en exporteren van en naar ODF 1.2 voor al zijn mobiele apps en non-Windows desktop-programma’s.
· De Nederlandse overheid maakte bekend haar inspanningen van het bestaande ODF-beleid ter bespoediging van de ODF-adoptie te intensiveren.
· De Britse digitale overheidsdienst gaf uitleg over zijn traject van gebruikersbehoefte naar een overheidsbreed beleid voor toepassing van ODF en de uitgebreide begeleiding van best practices voor ODF-gebruik, zoals dat afgelopen week werd bekendgemaakt.
· De Nederlandse overheid meldde via Logius deel te nemen aan de technische commissie van OASIS ODF (Open Document Format for Office Application)

Gerelateerde artikelen