Nederlandse ICT omzet daalt negen procent

De omzet in de Nederlandse ICT industrie is in 2009 met negen procent gedaald. In 2008 was er nog een groei met negen procent. In 2010 zal de omzet nauwelijks groeien. Dat blijkt uit onderzoek van AME Research naar de financiële prestaties van 130 ICT ondernemingen in 2008 en 2009.

Deze daling is dubbel zo groot als die van het Bruto Binnenlands Product. Daaruit blijkt dat de ICT sector zeer conjunctuurgevoelig is geworden. De 130 ondernemingen behaalden in 2008 een binnenlandse omzet van 43,5 miljard euro. Er zijn wel enkele ondernemingen in specifieke sectoren met omzetgroei zoals AFAS, Accountview, Docdata, Imtech, Rood en AND, maar omzetdalingen tot 30 procent zijn geen uitzondering.

Bij de bedrijven werkten in 2008 in Nederland 201.000 medewerkers. Om de omzet per werknemer op het niveau van 2008 te houden, namelijk gemiddeld 216.660 euro, moet de werkgelegenheid weer afnemen tot 182.041 medewerkers in voltijdbanen. Dat is een teruggang met 18.204 banen.

Omdat de aanpassing vertraagd gaat komt een deel ervan nog in 2010 aan het daglicht. Gezien de macro-economische factoren en de nog aanhoudende onzekerheid in financiële markten voorziet AME Research voor 2010 geen duidelijk omzetherstel

Het onderzoek maakt deel uit van het rapport AME TOPSCORERS IN ICT 2010 waarin de 130 ondernemingen zijn gerangschikt naar financiële kracht en informatieproductiviteit.

Gerelateerde artikelen