Nederlandse bouwbedrijven moeten zich verbreden om te overleven

Bouwbedrijven zijn onvoldoende in staat om zich staande te houden in de huidige economische omstandigheden. Ze moeten sneller en innovatiever in kunnen spelen op de sterk veranderende marktvraag.

Het concept BIM* ontwikkelt zich op dit moment als het antwoord, concluderen ABN AMRO en Bouwend Nederland in het marktonderzoek ‘BIM biedt bouw business’.

Dit onderzoek wordt vandaag gepresenteerd op ‘Het Laatste BIM Congres’ in de Jaarbeurs, Utrecht. Vooral middelgrote bouwbedrijven moeten zich verbreden met behulp van BIM als zij willen overleven. Het marktonderzoek, dat onder ruim 250 bouwbedrijven is verricht, schetst hoe BIM niet alleen kan resulteren in kostenverlaging, maar ook in  omzetverhoging. Het geeft aan hoe nieuwe producten en diensten worden geïmplementeerd en wat de effecten zijn op de interne organisatie van bouwers. Het is voor het eerst dat is onderzocht in hoeverre BIM leidt tot een nieuwe klantbenadering en een sterkere marktpositie van bouwbedrijven.

De cijfers in het onderzoek liegen er niet om. BIM is dé oplossing voor de Nederlandse bouwsector. Maar liefst 30% van de BIM-gebruikers geeft aan dat zij zelfs tijdens de economische crisis marktaandeel hebben gewonnen dankzij BIM. Het zijn echter vooral de grotere bedrijven die BIM omarmen; 27 procent van deze bedrijven beproeft de voordelen van BIM al langer dan drie jaar. Nog eens 22 procent is in de afgelopen drie jaar gestart met deze werkwijze. In totaal maakt dus bijna de helft van de grote bouwbedrijven gebruik van BIM. Dit percentage ligt voor de middelgrote bouwers fors lager: op 28 procent. Uitvoerende bouwbedrijven werken er nog nauwelijks mee. Zij beschouwen BIM als een kostbare software-investering die gepaard gaat met veel organisatorische veranderingen. De toegevoegde waarde van BIM is bij deze groep nog onderbelicht.

 
Beter, sneller, kosteneffectief en betrouwbaar
De koplopers zijn echter eensgezind over de voordelen. Visualisatie met 3D-BIM vergemakkelijkt de communicatie met klanten, gebruikers en omwonenden en helpt verwachtingen te managen. Hierdoor zijn opdrachtgevers in staat sneller goed onderbouwde besluiten te nemen. Bovendien is sprake van een betere interactie tussen partners en leveranciers.

Doordat hierdoor de kans op fouten kleiner is, dalen de faalkosten in de realisatiefase en nemen professionaliteit, kwaliteit en werkplezier toe. Efficiëntere processen leiden tot kortere doorlooptijden en kunnen bouwers onderscheiden op toegevoegde waarde in plaats van op capaciteit en prijs. Zo kunnen zij opdrachtgevers meer zekerheid bieden over prestaties, prijs en levertijd. Bovendien verdienen investeringen in BIM zich al in enkele jaren terug. Hoewel de kosten eerst – onder meer door de aanschaf van software – met 3 tot 7 procent toenemen, dalen daarna de faalkosten met 5 tot 8 procent en de kosten op de bouwplaats met 1 tot 3 procent blijkt uit het marktonderzoek.

Het nieuwe bouwen
BIM leeft ook bij opdrachtgevers. Zo stelt de Rijksgebouwendienst toepassing van BIM verplicht in 15 procent van haar aanbestedingen. BIM stelt bouwpartners in staat de interactie tijdens bouwprojecten te verbeteren en resulteert in de optimalisatie van werkprocessen en het minimaliseren van faalkosten. Doordat zij op het juiste moment over de juiste informatie beschikken, kunnen zij het ontwikkel-, bouw- en exploitatieproces beter beheersen.

“Een nieuwe, proactieve benadering van de bouwmarkt is urgenter dan ooit. Vooral middelgrote bouwbedrijven kunnen alleen overleven als zij in staat zijn snel te anticiperen op nieuwe behoeften in de markt”, benadrukt Annemijn Fokkelman van ABN AMRO. “BIM stelt bouwers in staat de samenwerking in de keten te vergroten en klantgerichter te opereren, met een duidelijke focus op de eindgebruiker. Hiermee versterken bouwbedrijven hun onderscheidende vermogen en hun marktpositie” vult Arjan Walinga van Bouwend Nederland aan.

Het volledige marktonderzoek ‘BIM biedt bouw business’ is hier te downloaden.

* BIM – Bouwwerk Informatie Model – is een manier van werken waarbij de betrokken partijen gebruikmaken van een BIM-model voor het ontwikkelen, ontwerpen, bouwen of exploiteren. In het Bouwwerk Informatie Model (BIM-model) worden alle informatie en afspraken vastgelegd voor het ondersteunen van de betrokken partijen in het ontwerp-, bouw- en beheerproces gedurende de levenscyclus van bouwwerken.

Gerelateerde artikelen