Nederlandse bedrijven zeer ernstig geraakt door crisis

Veel Nederlandse bedrijven (bijna 70 procent) zijn ernstig tot zeer ernstig geraakt door de kredietcrisis. Slecht drie procent van het bedrijfsleven zegt niet geraakt te zijn door de crisis, tegenover 27 procent dat aangeeft matig geraakt te zijn. Dit blijkt uit gegevens van risicospecialist Protiviti die onderzoek deed naar risicobeheersing in Nederland.

Meer dan 60 procent van de bedrijven geeft aan dat het voor de crisis niet op de juiste bedrijfsrisico’s heeft gefocust. Bijna 40 procent geeft aan dat ze dat wel waren. Dit is opmerkelijk gezien het grote aantal bedrijven dat door de crisis in moeilijkheden is geraakt. Volgens Carl Messemaeckers van de Graaff van Protiviti valt dit te wijten aan een verkeerde prioriteitenstelling. ‘Een groot deel van de bedrijven ervaart de crisis als iets wat ze is overkomen. Dat vind ik opvallend als 40 procent aangeeft dat ze gefocust waren op de juiste risico’s.’

Aangepast risicoprofiel
Slechts negen procent van de bedrijven heeft hun risicoprofiel volledig aangepast als gevolg van de kredietcrisis. 21 procent heeft ook na de crisis geen extra aandacht besteed aan het risicoprofiel. Een groot aantal bedrijven (70 procent) heeft wel een gedeelte van het risicoprofiel onder handen genomen. Op dit moment gelooft 24 procent van de onderzochte organisaties dat ze voldoende zekerheid heeft over het voorbestaan van de onderneming.

Interne controle
Bijna 80 procent van de bedrijven heeft ook maatregelen genomen om de interne controle en risicobeheersing te verbeteren. Desondanks zegt ruim 90 procent niet zeker te zijn dat de organisatie ‘in control’ is. ‘Bedrijven geven aan dat er nog onvoldoende geïnvesteerd is in interne beheersing en risicomanagement. Bij veel bedrijven is er als gevolg van de crisis ook is gesneden in de risicobeheersende functies. In een tijd dat de risico’s juist zijn toegenomen. We maken ons dan ook grote zorgen over de continuïteit van sommige bedrijven als er nog een crisis overheen komt’, aldus Messemaeckers van de Graaff.

Gerelateerde artikelen