Nederlandse bedrijven lopen 12 miljard euro mis

Het Europese bedrijfsleven liep in 2007 een recordbedrag van 250 miljard euro mis als gevolg van niet betaalde rekeningen. Dat bedrag is nagenoeg gelijk aan het Binnenlands Product van België. Zuid-Europa is koploper als het gaat om wanbetalers, de Scandinavische landen doen het naar verhouding het best. Nederland bevindt zich in de middenmoot met in 2007 ongeveer 12 miljard euro aan onbetaalde rekeningen.

Dat blijkt uit de “European Payment Index” van Intrum Justitia. Deze jaarlijkse barometer peilt het betaalgedrag in de lidstaten van de Europese Unie.

Intrum Justitia vreest dat het Europese bedrag van openstaande rekeningen als gevolg van de kredietcrisis en de hoge voedsel- en olieprijzen alleen maar zal blijven stijgen. “Een zorgwekkende ontwikkeling”, reageert Marcel van Es, Regional Managing Director van Intrum Justitia. “Dit slechte betaalgedrag heeft een sterk remmend effect op de Europese economische ontwikkeling.”

Niet alleen het totaalbedrag aan openstaande rekeningen steeg tot recordhoogte. Ook het percentage niet betaalde facturen was nog nooit zo hoog (2%, tegen 1,9% in 2007). Gemiddeld steeg het aantal dagen dat het duurt voordat een rekening in Europa wordt voldaan naar 55,5. Europese overheidsinstanties blijken opnieuw de slechtste betalers: gemiddeld doen zij er 65 dagen over om een rekening te betalen. Bij het bedrijfsleven ligt dat aantal op 55 en bij consumenten op 41.

Belangrijkste reden voor niet of te laat betalen is de lakse houding van het bedrijfsleven zelf bij het incasseren van rekeningen. Marcel van Es vindt dat onbegrijpelijk. “Bedrijven laten zich verblinden door de goede economische situatie in de afgelopen jaren. Ze draaien goed en maken mooie winsten. Bovendien vinden ze het lastig hun klanten aan te spreken op hun betaalgedrag. Ze hebben geen oog voor het feit dat banken als gevolg van de kredietcrisis steeds lastiger en duurder worden bij het verstrekken van kredieten. Dat moet echt anders.”

Nederland: slechte betalingsmoraal
Volgens de European Payment Index is de betalingsmoraal in Nederland ondanks de economische voorspoed in de laatste twee jaar onverminderd matig tot slecht. Bedrijven betalen hun rekeningen weliswaar iets sneller dan vorig jaar, maar nog altijd wordt de betalingstermijn gemiddeld met 13,2 dagen overschreden.

In Nederland wordt 2,4% van alle rekeningen helemaal niet betaald. Dat kost ondernemers jaarlijks 12 miljard euro. De overheid is wederom met afstand de slechtste betaler. Leveranciers van de Nederlandse staat krijgen gemiddeld pas na 46 dagen betaald. Het kan overigens nog slechter: in Portugal betaalt de overheid pas na 137,8 dagen.

Hoger risico in Zuid-Europa
Griekenland, Cyprus en Portugal zijn de landen waar betalingen het langst op zich laten wachten, terwijl de risico’s het kleinst zijn in de Scandinavische landen. In Zwitserland, Spanje, Italië, Ierland en Frankrijk nam de betalingstermijn licht toe, terwijl het Verenigd Koninkrijk stabiel bleef.

Absolute noodzaak voor het bedrijfsleven om een veel strakker Credit Management beleid te voeren, vindt Intrum Justitia. En daarbij gaat het niet om het nabellen van late betalers, maar vooral om goede analyse van mogelijke risico’s, controle van de kredietwaardigheid van consumenten en intensief contact met de crediteur voordat de vervaldatum van de rekening is verstreken.

Marcel van Es: “Je ziet een vicieuze cirkel ontstaan waarbij als eerste de grote bedrijven trager gaan betalen. Kleinere bedrijven volgen daarna noodgedwongen. Dat is dramatisch voor de economische ontwikkeling; de dynamiek verdwijnt doordat investeringen worden uitgesteld. Het geld van bedrijven is ‘bevroren’ in niet betaalde rekeningen en lenen bij de banken blijft moeilijk en duur. Door goed Credit Management is dit te voorkomen.”

Intrum Justitia pleit voor een cultuuromslag. De moraal in de Scandinavische landen zou als voorbeeld moeten gelden. Gemiddeld worden drie van de vier rekeningen daar keurig op tijd betaald, terwijl slechts 1% van alle rekeningen onbetaald blijft.

Gerelateerde artikelen